Spring naar inhoud

Waakzaamheid

1 januari - Wat wij hebben, behouden wij alleen door waakzaamheid...

Haal diep adem… en praat met God

2 januari - Soms gebeurt er iets opmerkelijks als we bidden. We vinden de manier, de middelen en de energie om dingen te doen die ons vermogen te boven gaan.

Onze grootste behoefte

3 januari - Uiteindelijk zijn onze overtuigingen en opvattingen zodanig veranderd dat we inzien waar wij de grootste behoefte aan hebben: Gods wil voor ons en de kracht deze uit te voeren.

De liefde van de NA-gemeenschap

4 januari - Vandaag zijn we veilig verbonden met de liefde van de NA-gemeenschap. We kunnen eindelijk iemand anders recht in de ogen kijken, in dankbaarheid voor wie we zijn.

Herstel thuis

5 januari - Wij kunnen op een nieuwe manier van ons gezin genieten en voor hen iets betekenen in plaats van hen tot schande of last te zijn.

Hoe werkt het?

6 januari - Ik dacht alle antwoorden te kennen maar vandaag ben ik blij dat dit niet zo is.

Herstellen

7 januari - NA-Anonieme Verslaafden biedt de verslaafde een programma dat meer inhoudt dan alleen een leven zonder drugs. Deze manier van leven is niet alleen beter dan de hel waar we uit komen, het is een beter leven dan we ooit voor mogelijk hielden.

Opgroeien

8 januari - Voor een geslaagd herstel vormt onze geestelijke gesteldheid de basis en die biedt mogelijkheden voor onbegrensde groei.

Iets aardigs terugdoen voor onze sponsor

9 januari - Onze sponsor is vaak de eerste met wie wij betrokkenheid ervaren.

Dankbaarheid

10 januari - Ik ben er zeer dankbaar voor dat ik ben gaan geloven.

Geloof

11 januari - Naarmate wij in het dagelijks leven geloof ontwikkelen, zullen we merken dat onze Hogere Macht ons de kracht en leiding geeft die wij nodig hebben.

Spiritueel ontwaken

12 januari - Tot een spiritueel ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen...

Overgave… om te winnen

13 januari - Als verslaafden kunnen we alleen worden geholpen wanneer we kunnen toegeven dat we volledig verslagen zijn.

Een liefdevolle God

14 januari - Wij bepalen zelf wat we onder een Macht groter dan wijzelf verstaan…. Er geldt slechts de aanwijzing dat we kiezen voor een liefdevolle en zorgzame Macht die groter is dan wijzelf.

Angst

15 januari - We voelen ons steeds beter op ons gemak bij het idee dat onze Hogere Macht een bron van kracht is. Wanneer we deze Macht leren vertrouwen, zullen we onze levensangst te boven komen.

Pak die telefoon en… bel

16 januari - We waren bang dat men ons vast en zeker zou afwijzen als we ons ooit lieten zien zoals we werkelijk waren…. [Maar] onze NA-fellows kunnen ons wel degelijk begrijpen.

Vergeving

17 januari - Zodra wij ons bewust worden van onze behoefte aan vergeving, zullen we eerder geneigd zijn anderen te vergeven. Op z"n minst weten wij dat we niet langer opzettelijk de levens van anderen verzieken.

De eenvoudige inventaris

18 januari - Doorgaan met het opmaken van een persoonlijke inventaris houdt in dat we er een gewoonte van maken om geregeld te kijken naar onszelf, ons handelen, onze houding en onze omgang met anderen.

Van een olifant een mug maken

19 januari - Wanneer wij verzuimen om in het hier en nu te leven, worden onze problemen buiten alle proporties opgeblazen.

Eén belofte, veel geschenken

20 januari - Het enige wat NA-Anonieme Verslaafden belooft is vrijheid van actieve verslaving...

Eenheid en uniformiteit

21 januari - Bij NA-Anonieme Verslaafden kunnen we niet zonder eenheid.

De school van herstel

22 januari - Dit is een programma om te leren

Toets je sereniteit

23 januari - Onvoldoende dagelijks onderhoud, komt op allerlei manieren tot uiting.

Van afzondering naar verbinding

24 januari - Onze ziekte bracht ons in een isolement... Vijandig, wrokkig, egocentrisch en zelfzuchtig als we waren, sneden we onszelf af van de buitenwereld."

Een toegift

25 januari - We zijn er dagelijks getuige van. Deze wonderbaarlijke ommekeer is het bewijs van een spiritueel ontwaken.

Egocentrisme

26 januari - Het spirituele deel van onze ziekte bestaat uit onze volstrekt egocentrische houding.

Opnieuw leren leven

27 januari - We leren nieuwe manieren van leven kennen. We worden niet langer door onze oude ideeën beperkt.

Elke dag een verslaafde

28 januari - We kunnen nooit volledig herstellen, hoe lang we ook clean blijven.

Bij de eerste stap komen we in actie

29 januari - Zien wij in dat we feitelijk geen controle hebben over drugs?

Doorgeven

30 januari - We behoren het vrijuit en in dankbaarheid door te geven, net zoals het aan ons werd gegeven.

Vertrouwen

31 januari - Alleen voor vandaag zal ik vertrouwen hebben in iemand bij NA die in mij gelooft en mij wil steunen tijdens mijn herstel.

Tegenslag

1 februari - Wij voelden ons anders…. Alleen na overgave kunnen wij de vervreemding van verslaving te boven komen.

Welwillendheid

2 februari - Welwillendheid toont zich het beste in dienstbaarheid. Goede dienstbaarheid is 'Het juiste doen om de juiste reden.'

Wij hebben elkaar nodig

3 februari - Iedereen kan zich bij ons aansluiten, ongeacht leeftijd, ras, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of het ontbreken van een geloofsovertuiging.

Het gaat niet om een goed gevoel

4 februari - Voor ons houdt herstel meer in dan alleen plezier.

Blijf terugkomen!

5 februari - Dankzij de warme ontvangst op de bijeenkomst voelden we ons op ons gemak. Daar zijn we dankbaar voor.

Wat ik niet kan, kunnen wij wel

6 februari - Wij hadden onszelf ervan overtuigd dat we het in ons eentje konden redden en op grond daarvan in het leven konden doorgaan. Het resultaat was rampzalig - en ten slotte moest ieder van ons toegeven dat zelfredzaamheid op een leugen berust.

Dit is geen test

7 februari - ...nu kunnen we ons richten tot de liefdevolle, persoonlijke God die we hebben leren kennen.

Wat is een sponsor?

8 februari - …een NA-sponsor is een lid van NA-Anonieme Verslaafden dat het herstelprogramma toepast en bereidt is om een bijzondere, ondersteunende een-op-eenrelatie met ons op te bouwen.

Zelfaanvaarding

9 februari - Zodra we onszelf aanvaarden, kunnen we waarschijnlijk voor het eerst andere mensen onvoorwaardelijk accepteren.

Plezier!

10 februari - Tijdens ons herstel veranderen onze ideeën over plezier.

Een geluk bij een ongeluk

11 februari - Wij zijn tijdens ons herstel zeer dankbaar geworden. Wij hebben een ziekte maar we herstellen wel degelijk.

In het moment leven

12 februari - Van het verleden hadden we spijt, wij waren bang voor de toekomst en we waren niet bepaald enthousiast over het heden.

Wat ons samenbindt

13 februari - Zolang de krachten die ons bijeenhouden sterker zijn dan de krachten die ons uiteendrijven, komt alles goed.

Eerlijkheid en spiritualiteit

14 februari - Het recht om God te zien zoals je zelf wilt, is absoluut en zonder kleine lettertjes. Dit brengt wel de verplichting met zich mee dat we oprecht zijn in ons geloof, tenminste, als we geestelijk willen groeien.

Spiritueel ontwaken

15 februari - Een geestelijk ontwaken was wel het laatste dat wij verwacht hadden.

Gevoelens van vertrouwen

16 februari - Wanneer we de werkelijkheid van vandaag weigeren te aanvaarden, ontkennen we het geloof in onze Hogere Macht. Dit brengt alleen maar meer lijden met zich mee.

De boodschap uitdragen, niet de verslaafde dragen

17 februari - Wat we ook doen - analyseren, adviseren, argumenteren, bidden, bedreigen, slaan of opsluiten - zij stoppen pas zodra ze dat zelf willen.

Het partnerschap bij herstel

18 februari - Ik weet dat er vandaag voor mij wordt gezorgd zolang ik het rustig aan doe en in toewijding aan mijn Hogere Macht mijn best doe

Voorbehouden

19 februari - Een terugval is nooit zomaar een ongelukje. Een terugval wijst op een voorbehoud in ons programma.

Machteloosheid en persoonlijke verantwoordelijkheid

20 februari - Door ons onvermogen om persoonlijke verantwoordelijkheid te aanvaarden, schiepen wij in feite zelf onze problemen.

Zelfbeklag of herstel – aan ons de keuze

21 februari - Zelfmedelijden is een van de meest destructieve gebreken; het ontneemt ons alle positieve energie.

Gods wil of mijn wil?

22 februari - Wij gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren, gaven wij dat onmiddellijk toe.

Boodschap en boodschapper

23 februari - Anonimiteit vormt de spirituele grondslag van al onze tradities. Het herinnert ons er steeds weer aan dat principes voorrang hebben boven personen.

Een nieuwe invloed

24 februari - Een verandering van onze persoonlijkheid was hetgeen waar wij werkelijk behoefte aan hadden. Het werd noodzakelijk om zelfvernietigende gedragspatronen af te leren.

Zo ziek als onze geheimen

25 februari - Het zou zonde zijn om een inventaris te schrijven en deze vervolgens onder in een la op te bergen. Deze gebreken groeien in het donker maar sterven af wanneer ze aan het licht treden.

Wroeging

26 februari - De achtste stap biedt ons een enorme kans op een leven waarin schuld en wroeging niet langer de boventoon voeren in ons leven.

Zuivere motieven

27 februari - Wij houden ons handelen, onze manier van reageren en onze motieven tegen het licht. Vaak merken wij dat we het beter gedaan hebben dan wij dachten.

Het grootste geschenk

28 februari - Ons nieuw verworven geloof vormt een stevige basis om voor de toekomst de moed erin te houden

Alles!

29 februari - Onze ziekte is tot staan gebracht en nu is alles mogelijk. Wij stellen ons meer en meer open en we worden ontvankelijk voor nieuwe ideeën op alle levensgebieden.

Angstaanval!

1 maart - [De] Kracht die ons naar dit programma bracht, is nog steeds bij ons en zal ons blijven leiden als wij dat toelaten.

Succes

2 maart - Iedere vorm van succes was beangstigend en onbekend.

Terugval

3 maart - Er zullen hoe dan ook momenten komen waarop wij echt willen gaan gebruiken. Wij willen vluchten en we voelen ons beroerd. Wij moeten ons dan herinneren waar we vandaan komen en dat het deze keer erger zal zijn. Op deze momenten hebben wij het programma het hardst nodig.

Het proces

4 maart - Dit programma is deel van mij geworden… Vandaag begrijp ik beter wat er in mijn leven gebeurt. Ik verzet mij niet langer tegen het proces.

Van onaangenaam ontwaken naar spiritueel ontwaken

5 maart - Wanneer bij ons de noodzaak ontstaat om onze machteloosheid te erkennen, zoeken wij misschien eerst naar manieren om die zelf met alle macht op te heffen. Wanneer dat niks oplevert, beginnen wij met anderen te delen en ervaren wij hoop.

Ons herstel wegredeneren

6 maart - Door de Twaalf Stappen kan ik me niet meer vastklampen aan oude gewoonten waarmee ik mijzelf voor de gek hield.

Prioriteiten

7 maart - Goede tijden kunnen ook een valkuil zijn. We dreigen te vergeten dat clean blijven onze hoogste prioriteit is.

Van onszelf leren houden

8 maart - Het liefste willen we ons goed voelen over onszelf.

Kleine dingen

9 maart - In het verleden maakten wij van de kleinste dingen een probleem; wij maakten van een mug een olifant.

Ons eigen herstel

10 maart - De stappen zijn onze oplossing. Ze vormen ons overlevingspakket. Ze zijn onze verdediging tegen verslaving - een dodelijke ziekte. Onze stappen zijn de uitgangspunten die ons herstel mogelijk maken.

De last verlichten

11 maart - Het oordelen over fouten van een ander zal ons niet tot betere mensen maken. We zullen ons beter voelen in ons leven door schoon schip te maken...

Uit de sleur stappen

12 maart - Tijdens ons herstel zullen oude schrikbeelden ons vaak achtervolgen. Het leven kan weer zinloos, eentonig en saai worden.

Die ene bijzondere persoon

13 maart - Een sponsor hoeft niet per se een vriend te zijn, maar het kan wel iemand zijn in wie wij vertrouwen hebben. Als we op een bijeenkomst niet durven te delen over iets waar we ons ongemakkelijk bij voelen, dan kunnen we het mogelijk wel met onze sponsor delen.

Relaties

14 maart - Gewoonlijk bevat onze inventaris ook iets over relaties.

Voelen dat je ‘erbij hoort’

15 maart - De onderonsjes na onze bijeenkomsten, vormen een goede gelegenheid om dingen met elkaar te delen waar wij op de bijeenkomst niet aan toekwamen.

Inventariseren

16 maart - Als we grondig en onbevreesd een morele inventaris opmaken, is het de bedoeling dat we de verwarring en tegenstrijdigheden in ons leven op een rijtje zetten. Zo kunnen we erachter komen wie we werkelijk zijn.

Ware moed

17 maart - Degenen die door deze perioden heenkomen, tonen een moed die niet van henzelf is.

De gehele boodschap

18 maart - Het bezorgt verslaafden een bijzonder gevoel wanneer zij merken dat andere mensen delen waar ze moeite mee hadden, of moeite mee hebben.

Iets waardevols te delen

19 maart - Een eenvoudige, eerlijke boodschap over herstel van verslaving klinkt geloofwaardig.

Hogere Macht

20 maart - De meesten van ons hebben er geen moeite mee te erkennen dat verslaving een vernietigende kracht in ons leven was geworden. Onze beste pogingen mondden uit in nog meer verwoesting en wanhoop. Op een bepaald moment, kwamen wij tot het besef dat we hulp nodig hadden van een Macht groter dan onze verslaving.

Een behandelbare ziekte

21 maart - Verslaving is een ziekte die meer omvat dan alleen drugsgebruik.

Zelfzorg als beginsel

22 maart - Tijdens onze verslaving, waren wij afhankelijk van mensen, plaatsen en dingen die we als onze steun beschouwden en ons moesten voorzien in alles wat er aan onszelf ontbrak.

Gods geschenken

23 maart - Wij doen het voetenwerk en aanvaarden wat ons per dag vrijuit wordt geschonken.

Het verleden loslaten

24 maart - Wat telt is waar we naartoe gaan, niet waar we vandaan komen.

Samen lukt het wel

25 maart - Vanuit het isolement van onze verslaving, komen we terecht in een gemeenschap van mensen die een gemeenschappelijke band hebben... Ons geloof, onze kracht en hoop komen van mensen die hun herstel delen...

Een sponsor vertrouwen is het risico waard

26 maart - De meeste leden gaan op zoek naar iemand bij wie ze het gevoel hebben dat er een vertrouwensband kan ontstaan, iemand die, zo te zien, met ons mee kan leven...

Naar de kwaliteiten kijken

27 maart - Als wij ons houden aan de herstelprincipes, dan proberen we elkaar niet te veroordelen, in hokjes te plaatsen of te moraliseren.

Gevoelens onder ogen zien

28 maart - Mogelijk zijn we bang om in contact te komen met onze gevoelens, want dat zou wel eens kunnen leiden tot een overweldigende kettingreactie van pijn en paniek.

Onze eigen ware wil

29 maart - ...Gods wil voor ons bestaat uit juist díe dingen waar we het meest waarde aan hechten. Gods wil voor ons, wordt onze ware wil voor onszelf.

God in het middelpunt

30 maart - Naarmate wij niet onszelf maar God in het middelpunt plaatsen, wordt onze wanhoop geleidelijk vervangen door hoop.

Binnen- en buitenkant

31 maart - Onze werkelijke waarde ligt in het onszelf zijn.

Liefde en verslaving

1 april - Sommigen van ons ondervonden de uitwerking van verslaving voor het eerst bij degenen die het dichtst bij ons stonden. Om te kunnen overleven, waren we uitermate afhankelijk van hen. We voelden ons boos, teleurgesteld en gekwetst wanneer zij andere interesses, vrienden en partners kregen.

Aantrekkingskracht

2 april - Ons imago wordt bepaald door wat wij te bieden hebben: een bewezen succesvolle manier om een drugsvrij leven te leiden.

Alleen voor jou

3 april - Een spiritueel ontwaken kent vele verschillende vormen bij de verschillende persoonlijkheden in onze gemeenschap.

Ons herstel beschermen

4 april - Onthoud dat wij uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor ons herstel en onze beslissingen.

Herkenning

5 april - Eindelijk iemand die bekend was met mijn gestoorde gedachten en de idiote dingen die ik had gedaan.

Toenemende eerlijkheid

6 april - Veranderingen vinden in de praktijk plaats, want wat in de ene fase van herstel werkt, hoeft niet te werken in een andere fase.

De waarde van het verleden

7 april - Deze ervaring uit de eerste hand, geldt voor alle fasen van ziekte en herstel en is van ongekend helende waarde. Wij zijn hier om het vrijuit te delen met iedere verslaafde die wil herstellen.

Geluk

8 april - Wij leren geluk, vreugde en vrijheid kennen.

Impulsief reageren

9 april - Wij leren om gevoelens te ervaren en we beseffen dat dit ons geen kwaad doet zolang we er niet naar handelen.

Te druk

10 april - Als we niet gebruikmaken van wat we leren, zullen we het verliezen, hoe lang we ook clean zijn.

Een gesloten geest

11 april - Een gesloten geest laat geen nieuwe denkbeelden toe. Openheid van geest leidt ons naar inzichten die tot dan toe aan ons voorbijgingen.

Het grotere plaatje

12 april - Alle ervaringen met geestelijk ontwaken hebben bepaalde overeenkomsten, zoals een gevoel van richting in ons leven en een einde aan eenzaamheid.

Behaagzucht

13 april - ...dit zoeken naar goedkeuring, voerde ons dieper in onze verslaving....

Een nieuw perspectief

14 april - Willen wij werkelijk verlost worden van wrok, woede en angst?

Blijf terugkomen

15 april - Wij zijn een clean leven op prijs gaan stellen. We willen meer van al het goede dat de NA-gemeenschap ons te bieden heeft.

Doen alsof

16 april - Vandaag zoeken we naar oplossingen, niet naar problemen. Wat wij geleerd hebben, proberen we uit.

Prioriteit: bijeenkomsten

17 april - Aanvankelijk dacht ik dat het onmogelijk zou zijn om per week naar meer dan één of twee bijeenkomsten te gaan. Het paste gewoon niet in mijn drukke agenda. Later kwam ik erachter dat mijn prioriteiten [180] graden waren gedraaid. Al het andere moest in het schema van mijn bijeenkomsten passen

Ik snap het

18 april - We vroegen God nederig onze tekortkomingen weg te nemen.

Voetenwerk

19 april - Keer op keer wilden verslaafden beloond worden voor hard werken zonder daarvoor de inspanning te leveren.

Onthechting

20 april - Verslaving is een familieziekte, maar wij konden alleen onszelf veranderen.

Angst

21 april - Wij zijn erachter gekomen dat we geen andere keuze hadden: onze oude manier van denken volledig veranderen of weer gaan gebruiken.

Een weg zonder einde

22 april - Dit is onze weg naar geestelijke groei.

God zoals wij God zien

23 april - Voor velen van ons is God eenvoudig de kracht die ons clean houdt.

Twaalf stappen voor het leven

24 april - Door onthouding van drugs en te werken aan de Twaalf Stappen van NA, is ons leven weer zinvol geworden.

De werkelijkheid omarmen

25 april - Vandaag de dag is herstel werkelijkheid voor ons.

Zelfaanvaarding

26 april - Het toepassen van de Twaalf Stappen van herstel is de meest doeltreffende manier om tot zelfacceptatie te komen.

Wrok herkennen en loslaten

27 april - Wij willen ons verleden onder ogen zien, ernaar kijken zoals het werkelijk was en het loslaten om in het heden te kunnen leven.

Wie wordt er nu echt beter?

28 april - We kunnen de stappen ook gebruiken om onze stemming te verbeteren. Zelfs het beste wat we konden verzinnen, bracht ons in de problemen. Wij erkennen de noodzaak om te veranderen.

Wat als…

29 april - Door alleen voor vandaag te leven, wordt de last van het verleden en de angst voor de toekomst verlicht. Wij leerden al het noodzakelijke te doen en de uitkomsten over te laten aan onze Hogere Macht.

Wat God voor ons doet

30 april - Voortgaand herstel is afhankelijk van onze relatie met een liefdevolle God, die om ons geeft en voor ons doet wat we onmogelijk voor onszelf konden doen.

Zelfwaardering en service

1 mei - Door betrokken te zijn bij dienstverlening, stijgt mijn gevoel van eigenwaarde.

Heel misschien…

2 mei - Bovenal is er één ding wat ons in ons herstel noodlottig zal worden: een onverschillige of onverdraagzame houding ten opzichte van spirituele uitgangspunten.

Onze dankbaarheid delen

3 mei - Mijn dankbaarheid toon ik wanneer ik om anderen geef en met hen deel hoe ik leef volgens de NA-benadering.

En de nieuwkomer dan?

4 mei - Elke groep heeft maar één hoofddoel: de boodschap uitdragen naar de verslaafde die nog lijdt.

Tot het uiterste

5 mei - Ik was bereid om alles op alles te zetten om clean te blijven.

Hebben wij er al plezier in?

6 mei - Na verloop van tijd kunnen we ontspannen en genieten van de sfeer van herstel.

Onrust omzetten in rust

7 mei - Ik weet me gezegend met mijn plaats in deze jachtige wereld.

Openstaan om iets te leren

8 mei - We hebben geleerd dat het oké is om niet alle antwoorden te kennen. Zo staan we ervoor open om iets te leren en kunnen we leren hoe we een geslaagd leven kunnen leiden.

Schrijf erover!

9 mei - We gaan zitten met een schrijfblok, we vragen om leiding, pakken onze pen en beginnen te schrijven.

Volledig bereid worden

10 mei - Wij... krijgen een goed beeld van wat deze gebreken in ons leven teweegbrengen. We beginnen ernaar te verlangen om bevrijd te worden van deze gebreken.

De weegschaal in balans brengen

11 mei - Veel van onze voornaamste zorgen en moeilijkheden komen door een gebrek aan ervaring met een leven zonder drugs. Wanneer we een oudgediende raad vragen, is het antwoord vaak van verbluffende eenvoud.

Met spirituele ervaringen leven

12 mei - Wil meditatie zinvol zijn, dan moeten we de resultaten ervan terugzien in ons dagelijks leven.

Voortgaan op de reis

13 mei - Voortgaand herstel is een onafgebroken reis omhoog.

Oeps

14 mei - Dezelfde fouten herhalen en andere resultaten verwachten. Dat heet waanzin.

Angst voor de vierde stap

15 mei - Als we bij deze stap komen, zijn de meesten van ons bang dat er een monster in ons zit dat, eenmaal vrijgelaten, ons zal vernietigen.

De wil van onze Hogere Macht

16 mei - Gods wil voor ons wordt onze ware wil voor onszelf.

Gebreken

17 mei - Wij waren volkomen bereid God al deze fouten in ons karakter weg te laten nemen.

Vrienden en goedmaken: houd het eenvoudig

18 mei - Wij maakten het, waar mogelijk, rechtstreeks goed met deze mensen, behalve wanneer dit hen of anderen zou schaden.

Een inventaris voor groei

19 mei - We bekijken ons oude en huidige gedrag om te bezien wat we willen behouden en waar we vanaf willen.

Uit isolement komen

20 mei - We hebben plezier in het doen van dingen waarvan we nooit gedacht hadden dat we ze zouden doen.

Blijf terugkomen!

21 mei - Bijeenkomsten zorgen ervoor dat we voeling houden met waar we geweest zijn en - nog belangrijker - waar we opuit kunnen komen tijdens ons herstel.

Symptomen van spiritueel ontwaken

22 mei - De stappen leiden naar een ontwaken van spirituele aard. Dit ontwaken komt tot uiting in de veranderingen in ons leven.

Goedmaken en sponsors

23 mei - We willen verlost worden van onze schuld, zonder dat het ten koste gaat van iemand anders.

Kwetsbaar durven zijn

24 mei - Naarmate wij groeien, ontgroeien we de neiging om te vluchten en ons te verstoppen voor onszelf en onze gevoelens.

‘Goede’ en ‘slechte’ gevoelens

25 mei - Er gebeurt heel wat op een dag. We nemen de tijd om zowel het negatieve als het positieve op waarde te schatten. Als we dat niet doen, ontgaat ons misschien iets wat ons zal helpen groeien.

De werkzame Macht in de groep

26 mei - Hoe wij een Hogere Macht zien, is aan ons. We kunnen het de groep, het programma of God noemen

De dagelijkse uitdaging aangaan

27 mei - De beslissing om Gods hulp te vragen, vormt onze grootste bron van kracht en moed.

Zoals wij inzien

28 mei - Wij onderzochten ons leven en we ontdekten wie wij werkelijk zijn. Werkelijk nederig zijn, houdt in dat we onszelf aanvaarden en eerlijk proberen onszelf te zijn.

Draag me

29 mei - Wij geloven dat onze Hogere Macht voor ons zal zorgen.

Eenzaamheid versus alleen zijn

30 mei - Delen met anderen voorkomt dat we ons afgezonderd en alleen voelen.

Houd het eenvoudig

31 mei - We leven per dag, maar ook van moment tot moment. Als we niet in het hier en nu leven, groeien onze problemen ons boven het hoofd.

Blijf terugkomen

1 juni - We hoeven niet clean te zijn als we hier komen, maar na de eerste bijeenkomst geven we nieuwkomers de suggestie om terug te komen en clean terug te komen. We hoeven niet te wachten op een overdosis of gevangenisstraf om hulp te krijgen van NA-Anonieme Verslaafden.

Spuugzat

2 juni - We wilden een gemakkelijke uitweg. Toen we eenmaal hulp zochten, ging het er ons alleen maar om dat we niet langer last hadden van pijn.

Rechtstreeks en indirect goedmaken

3 juni - We maken het goed naar ons beste kunnen.

Opbouwen, niet afbreken

4 juni - Als we begaan zijn met anderen, verandert ons zelfbeeld van negatief naar positief.

Eerlijk gebed

5 juni - Al is het lastig om eerlijkheid te betrachten, het is uiterst lonend.

Herstel gebeurt niet van vandaag op morgen

6 juni - De Twaalf Stappen van NA zijn een voortschrijdend herstelproces, verankerd in ons dagelijks leven.

Iemand die in mij gelooft

7 juni - Alleen voor vandaag zal ik vertrouwen hebben in iemand bij NA die in mij gelooft en mij wil steunen tijdens mijn herstel.

De enige voorwaarde

8 juni - Dit programma biedt hoop. Het enige wat je mee hoeft te nemen is het verlangen om te stoppen met gebruiken en de bereidheid deze nieuwe manier van leven te proberen.

Oude dromen hoeven niet verloren te gaan

9 juni - Verloren dromen komen terug en nieuwe mogelijkheden doemen op.

Veranderende motieven

10 juni - Wanneer onze egoïstische motieven ons eindelijk niet meer in de weg zitten, beginnen we een rust te ervaren die we nooit eerder voor mogelijk hielden.

Clean leven

11 juni - Naarmate we herstellen, krijgen we een nieuwe kijk op clean zijn. Het leven kan voor ons een nieuw avontuur worden.

Een uitzicht op hoop

12 juni - Ja, we bieden uitzicht op hoop...

Een vol bestaan

13 juni - Het programma brengt een wonder teweeg in ons leven. We worden vrij om te leven.

Ons geloof vasthouden

14 juni - Als wij dagelijks onze geestelijke gesteldheid onderhouden, vinden we het eenvoudiger om met de pijn en verwarring om te gaan.

Weerstand bij verandering

15 juni - Velen van ons klampen zich vast aan onze angsten, twijfels, zelfafkeer of haat want pijn die vertrouwd is, biedt een bepaalde vorm van zekerheid. Het omarmen van het bekende lijkt veiliger dan het los te laten voor het onbekende.

Het leven aanvaarden

16 juni - Sommige dingen hebben we te aanvaarden, andere kunnen we veranderen. De wijsheid om het onderscheid te maken ontstaat als we groeien in ons spiritueel programma.

Muren

17 juni - Uitreiken vormt het begin van de strijd die ons zal vrijmaken. Het leidt tot het instorten van de muren die ons gevangenhouden.

Indirect goedmaken

18 juni - Indirect goedmaken kan noodzakelijk zijn waar rechtstreeks goedmaken onveilig zou kunnen zijn of andere mensen in gevaar kan brengen.

Een gevoel voor humor

19 juni - Wanneer wij onze zelfobsessie kwijtraken, merken we dat wij in staat zijn om in te zien wat het betekent om gelukkig, vrolijk en vrij te zijn.

Meditatie voor beginners

20 juni - Voor sommigen is bidden vragen om Gods hulp; mediteren is luisteren naar Gods antwoord. Het tot rust brengen van de geest door meditatie, geeft een innerlijke vrede die ons in contact brengt met de God binnen in ons.

Nieuwe graden van eerlijkheid

21 juni - We waren meesters in zelfbedrog en wegredeneren.

Het leven aanvaarden zoals het is

22 juni - Tijdens ons herstel merken we dat het aanvaarden van de werkelijkheid onvermijdelijk is. Wanneer we dit eenmaal inzien, vinden we het niet langer nodig om drugs te gebruiken teneinde onze waarneming te veranderen.

Overgave

23 juni - Toen we deze gemeenschap binnenstrompelden, liepen we niet over van liefde, eerlijkheid, openheid van geest of bereidwilligheid. Toen we verslagen waren, werden we bereidwillig.

Verdraagzaamheid

24 juni - … ons er steeds weer aan herinnert om principes boven persoonlijkheden te plaatsen.

Niet alleen geluk

25 juni - Het proces van ertoe komen om te geloven, herstelt onze geestelijke gezondheid. De kracht om in actie te komen, vloeit voort uit dit geloof.

Overgave van de eigen wil

26 juni - We hebben minder angsten en ons vertrouwen neemt toe wanneer we de ware betekenis van overgave leren inzien. We vechten niet langer tegen angst, schuld, zelfbeklag of somberheid.

Verandering en groei

27 juni - Als iemand op een tekortkoming wijst, zullen we wellicht in eerste instantie afwerend reageren. Er zal altijd ruimte zijn voor groei.

Groepsgeweten

28 juni - Samenwerken met anderen is nog maar het begin van servicewerk.

Herstel fris houden

29 juni - Zelfgenoegzaamheid is de vijand van leden met een aanzienlijke cleantijd. Als we langdurig zelfgenoegzaam blijven, loopt het herstelproces op z'n einde.

Onderhoud aan het fundament

30 juni - Ons nieuw verworven geloof vormt een stevige basis om voor de toekomst de moed erin te houden.

Een eenvoudig programma

1 juli - Het programma bestaat eenvoudigweg uit delen, twaalfstappenwerk, deelname aan bijeenkomsten en toepassing van de programmaprincipes.

Vergelijken

2 juli - Onze persoonlijke verhalen mogen dan een individueel patroon volgen, per saldo hebben we hetzelfde gemeen.

Een stiltemoment

3 juli - Velen van ons hebben gemerkt dat een moment van stilte voor onszelf, behulpzaam is bij het maken van bewust contact met onze Hogere Macht.

Onenigheid

4 juli - Wij leren dat conflicten bij de realiteit horen. We leren nieuwe manieren om ze op te lossen in plaats van ervoor weg te lopen.

Verkennen van spirituele alternatieven

5 juli - De aard van ons geloof zal bepalend zijn voor de manier waarop we bidden en mediteren.

Het spijt me

6 juli - ...helpt ons bewust te worden van een nieuwe mentaliteit die we ons beetje bij beetje eigen maken: een nieuwe houding ten opzichte van onszelf en de omgang met anderen. Dat is het belangrijkste wat [de achtste stap] voor ons doet.

God bij elkaar zien

7 juli - Nu wij deel uitmaken van het herstel van een andere verslaafde, ontwikkelen we een nieuw begrip van onze Hogere Macht. Dat is één aspect van ons spiritueel ontwaken.

Het ‘G’-woord

8 juli - Het is goed om nog even iets te zeggen over het woord God, een woord dat je vaak zult horen op NA-bijeenkomsten. Met 'God' verwijzen we naar een Macht groter dan wijzelf die mogelijk maakt wat voor ons onmogelijk leek.

We herstellen echt!

9 juli - ...de tijd is gekomen dat die oude afgezaagde leugen 'Eens een verslaafde, altijd een verslaafde' door zowel de maatschappij als de verslaafde zelf, niet langer geslikt zal worden. We herstellen echt.

Een positieve houding

10 juli - Die oude negatieve instelling bleef me overal achtervolgen.

Bemoediging

11 juli - We delen troost en bemoediging met anderen.

Geduld

12 juli - We zaten vast in onze behoefte aan de onmiddellijke bevrediging die drugs ons opleverde.

Nederigheid in praktijk

13 juli - Wanneer we pijn hebben - en dat overkomt de meesten van ons - leren we om hulp te vragen.

Binnenwerk

14 juli - Maatschappelijk aanvaard zijn, staat niet gelijk aan herstel.

Relaties met anderen

15 juli - Wij maakten een lijst van alle mensen die wij schade berokkend hebben en werden bereid het met hen allen goed te maken.

Zelfwaardering

16 juli - Diep vanbinnen voelde ik me tekortschieten en minderwaardig.

Onze ‘gebruikersdromen’ gebruiken

17 juli - Hebben we volledig het feit geaccepteerd dat elke poging om te stoppen met gebruik of om gecontroleerd te gebruiken, mislukt is?

Het geschenk van wanhoop

18 juli - Onze ziekte verergerde en stak telkens weer de kop op totdat wij in wanhoop hulp zochten bij elkaar, bij NA-Anonieme Verslaafden.

Onze dromen vervullen

19 juli - Dromen die we al lang geleden hebben opgegeven, kunnen nu werkelijkheid worden.

Stap Een

20 juli - Wij erkenden dat we machteloos stonden tegenover onze verslaving, dat ons leven onhanteerbaar was geworden.

Overgave is voor iedereen

21 juli - Als we tijdens ons herstel na verloop van tijd in problemen raken, zijn we waarschijnlijk gestopt met iets te doen wat ons in eerdere fasen van ons herstel geholpen heeft.

Geestelijk dood

22 juli - Gebruiken betekent voor ons doodgaan, vaak in meerdere opzichten.

Mijn wil overgeven

23 juli - We willen en eisen dat het altijd gaat zoals wij dat willen. We zouden uit ervaring moeten weten dat onze manier van doen niet werkt.

De maskers moeten af

24 juli - ...we maskeerden een laag zelfbeeld door ons te verschuilen achter allerlei facades, in de hoop daarmee andere mensen voor de gek te houden. De maskers moeten we afzetten.

‘Mislukte’ twaalfde stap?

25 juli - Tot een spiritueel ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen, probeerden wij deze boodschap uit te dragen naar verslaafden en deze uitgangspunten in al ons doen en laten toe te passen.

Onvoorwaardelijke overgave

26 juli - Hulp voor verslaafden begint pas als we in staat zijn om de volledige nederlaag toe te geven. Dit kan beangstigend zijn, maar het is het fundament waarop wij ons leven hebben opgebouwd.

We herstellen echt

27 juli - Bij NA kwamen we terecht bij een heel bijzondere groep mensen, die net zo hebben geleden als wij en herstel vonden. Uit hun vrijuit gedeelde ervaringen putten we hoop voor onszelf. Als het programma voor hen werkte, zou het voor ons ook werken.

Geheimen en intimiteit

28 juli - We waren bang dat we zeker zouden worden afgewezen als we onszelf zouden laten zien zoals we waren.

Verwachtingen

29 juli - Als we beseffen hoezeer we behoefte hebben aan vergeving, dan zullen we geneigd zijn om vergevingsgezinder te zijn.

Geregeld inventariseren

30 juli - Doorgaan met het opmaken van een persoonlijke inventaris, betekent dat wij er een gewoonte van maken om geregeld naar onszelf, onze handelingen, houdingen en relaties te kijken.

Vrijheid van actieve verslaving

31 juli - NA-Anonieme Verslaafden biedt slechts één belofte: vrijheid van actieve verslaving, de oplossing die ons al die tijd was ontgaan.

Vrijheid van schuld

1 augustus - Onze verslaving maakte ons tot slaven. We waren gevangenen van onze eigen geest en we veroordeelden onszelf door ons eigen schuldgevoel.

Eerlijkheid oefenen

2 augustus - Wanneer we klem zitten of onder druk staan, kost het veel geestelijke en emotionele kracht om eerlijk te blijven.

Vertrouwen in mensen

3 augustus - Het vertrouwen bij NA-groepen en de mensen die daar komen, was voor velen van ons nergens anders te vinden.

Geheimen?

4 augustus - Verslaafden neigen ertoe een verborgen leven te leiden. Het lucht enorm op als we al onze geheimen prijsgeven en de last van ons verleden met iemand delen.

Onze manier van denken

5 augustus - Door onze gedachten te vormen naar spirituele ideaalbeelden, verkrijgen we de vrijheid om te worden wie we willen zijn.

Vreugde van binnenuit

6 augustus - Al in het begin van ons herstel ontdekten wij dat vreugde niet afhangt van materiële zaken. Het komt van binnenuit.

De dankbaarheidslijst

7 augustus - We richten onze aandacht op wat er niet goed gaat en we hebben geen oog voor al het moois in ons leven.

Verantwoordelijk herstel

8 augustus - ...we nemen verantwoordelijkheid voor onze problemen en we beseffen dat we ook verantwoordelijk zijn voor onze oplossingen.

De kracht van liefde

9 augustus - We leren inzien dat Gods liefde er altijd al is geweest; wij hoeven er alleen maar voor open te staan.

Geregeld bidden en mediteren

10 augustus - De meesten van ons bidden wanneer zij het moeilijk hebben. Wij leren dat we door geregeld te bidden, minder vaak en intens lijden.

Actief luisteren

11 augustus - Door aandachtig te luisteren horen we dingen waar we iets aan hebben voor onszelf.

Genoeg!

12 augustus - Iets vanbinnen schreeuwt het uit: 'Genoeg, genoeg, ik heb er genoeg van' en dan zijn ze er klaar voor om die eerste en vaak moeilijkste stap te zetten om hun ziekte aan te pakken.

Moeilijke mensen

13 augustus - Door onvoorwaardelijke liefde te geven worden we liefdevoller - en door onze geestelijke groei met anderen te delen worden we spiritueler.

Onze beperkingen loslaten

14 augustus - We hoeven ons niet neer te leggen bij de beperkingen uit het verleden. We kunnen onze oude ideeën tegen het licht houden en deze heroverwegen.

Mettertijd, niet in een dag

15 augustus - We hebben ervaren dat wij niet van de ene op de andere dag lichamelijk en geestelijk herstellen.

Op of neer

16 augustus - Dit is onze weg naar geestelijke groei. Elke dag veranderen we. Deze groei is niet het gevolg van wensen als wel van daden en gebed.

Vertel de waarheid

17 augustus - Vervreemding is een symptoom van onze verslaving - en eerlijk delen geeft ons de vrijheid om te herstellen.

Hoelang moet ik nog?

18 augustus - Om mee te blijven doen als waardevol en verantwoordelijk burger, dienen we ons herstel op de eerste plaats te zetten.

Prioriteiten stellen

19 augustus - We pakken onze meest zichtbare problemen aan en we laten de rest gaan. We doen wat nu gedaan kan worden en naarmate we vooruitkomen, dienen er zich nieuwe kansen aan om het beter te doen.

De dood onder ogen zien

20 augustus - Tijdens ons herstel krijgen we vaak te maken met een of andere crisis, zoals het verwerken van de dood van een dierbare...

Vriendschappen

21 augustus - Onze vriendschappen krijgen diepgang en we ervaren de warmte en betrokkenheid van verslaafden die hun herstel en een nieuw leven met elkaar delen.

Bijdragen

22 augustus - We merken dat wij spiritueel groeien zodra we in staat zijn om anderen de helpende hand te bieden.

Besluitvorming

23 augustus - Voordat we clean werden, lieten we ons meestal leiden door impulsen. Heden ten dage zitten we niet meer vast in dit soort denken.

Vragen naar Gods wil

24 augustus - We leren zorgvuldig te zijn wanneer we om iets specifieke dingen vragen in ons gebed.

De negende stap – het leven herpakken

25 augustus - Wij bevrijden ons van ons gebroken verleden.

De inventaris in Stap Tien

26 augustus - Wij gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren, gaven wij dat onmiddellijk toe.

Voor het leven kiezen

27 augustus - Het werd noodzakelijk om onze zelfvernietigende levenspatronen te veranderen.

Aan het licht

28 augustus - Deze gebreken groeien in het donker en sterven af als ze aan het licht treden.

Niet achterom kijken

29 augustus - De Stappen bieden een grote verandering in een leven waarin schuld en wroeging de boventoon voerden. Onze toekomst verandert omdat we degenen die we schade hebben berokkend, niet hoeven te ontlopen. Het resulteert in een nieuwe vrijheid die een einde maakt aan ons isolement.

Goed doen, goed voelen

30 augustus - We lopen onze motieven na en bekijken hoe we handelen en reageren. Vaak komen we erachter dat we het beter deden dan ons gevoel aangeeft.

Dankbaarheid

31 augustus - Hopeloze levensproblemen zijn ten goede gekeerd. Onze ziekte is een halt toegeroepen en nu is alles mogelijk.

Echte waarden

Alleen voor vandaag 1 september - Wij leren om liefdevolle, verstandige beslissingen te nemen op grond van principes en idealen die in ons leven werkelijk van waarde zijn.

Kracht van boven

2 september - Door dagelijks ons twaalfstappenprogramma in praktijk te brengen, kunnen we veranderen in mensen die geleid worden door een Hogere Macht.

Nederigheid blijkt uit anonimiteit

3 september - Nederigheid is een neveneffect dat ons in staat stelt om te groeien en onze vrijheid te ontplooien. We hoeven niet langer bang te zijn dat werkgevers, familie en vrienden erachter komen dat we verslaafden zijn.

Een rommelig hoofd

4 september - We proberen voor ogen te houden dat goedmaken iets is wat we voor onszelf doen.

Niet hopeloos slecht

5 september - Wij komen erachter dat we aan een ziekte lijden en dat het niet om immoreel gedrag gaat. We zijn geen hopeloos slechte mensen, we waren ernstig ziek.

Geregeld bijeenkomsten bijwonen

6 september - Ervaring met groepen heeft ons geleerd dat mensen die geregeld deelnemen aan bijeenkomsten clean blijven.

Wrok en vergeving

7 september - Het programma leert ons om onrecht tegemoet te treden vanuit een vergevingsgezinde houding.

Opstandigheid

8 september - Tijdens momenten van opstandigheid hoeven we ons vertrouwen niet te laten varen.

Lemen voeten

9 september - Onrealistische verwachtingen over anderen lijken tijdens ons herstel te behoren tot de grootste struikelblokken.

Krachtiger dan woorden

10 september - Wij merken dat een eenvoudige, liefdevolle omhelzing al een enorm verschil kan maken...

Meebewegen met de wind

11 september - Wij leren om flexibel te zijn. Nieuwe inzichten bezorgen ons het gevoel alsof wij herboren zijn.

Nieuwe vergezichten

12 september - Mijn leven is redelijk op orde en goed gevuld; ik voel me beter op mijn gemak met mijzelf en ik blijk niet de saaie zenuwpees die ik dacht te zijn zonder drugs.

Iets anders

13 september - We moesten en zouden iets anders en we dachten dat in drugs gevonden te hebben.

Een geheim is een voorbehoud

14 september - Uiteindelijk wordt ons duidelijk dat we eerlijk moeten zijn om te voorkomen dat we weer gaan gebruiken.

De leegte opvullen

15 september - ...wij denken dat alles in orde komt zolang onze behoeften worden bevredigd door voldoende eten, seks of geld.

Emotioneel evenwicht

16 september - Emotioneel evenwicht is een van de eerste resultaten van meditatie en onze ervaring bevestigt dit.

Verder dan Stap Vijf

17 september - We denken wellicht dat schrijven over ons verleden voldoende is. Dit is een vergissing die we ons niet kunnen veroorloven.

Eerlijke relaties

18 september - Een van de meest diepgaande veranderingen in ons leven voltrekt zich op het vlak van persoonlijke relaties.

Gezelschap

19 september - Bij NA ervaren we dubbele vreugde als we delen over goede dagen en op slechte dagen geldt het omgekeerde: "gedeelde smart is halve smart". Voor het eerst in ons leven staan we er niet alleen voor.

Moed om te veranderen

20 september - God, schenk me de kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik kan veranderen en de wijsheid om het verschil te weten.

Gebed

21 september - Gebed vergt oefening en wij moeten in gedachte houden dat vaardigheden zijn aangeleerd; mensen worden er niet mee geboren.

Het geschenk behouden

22 september - Het leven krijgt een nieuwe betekenis als wij ons openstellen voor dit geschenk.

Met roddel omgaan

23 september - Overeenkomstig de uitgangspunten van herstel doen wij ons best om elkaar niet te veroordelen. Wij plaatsen mensen niet in een hokje en we lezen hen niet de les.

Toenemend Godsbegrip

24 september - De enige suggestie is dat het gaat om een liefdevolle en zorgzame Macht die groter is dan wijzelf. Om onszelf te kunnen verenigen met dit beeld, is het niet nodig om religieus te worden. Waar het om gaat, is dat we ons ervoor openstellen om te geloven.

De vierde stap – onze gevoelens vrezen

25 september - Misschien zijn we bang voor een overweldigende kettingreactie van pijn en paniek als gevolg van het in contact komen met onze gevoelens.

Spiegelen in anderen

26 september - Wij worden er geen beter mens van als we oordelen over de fouten van anderen.

Weer op de been geholpen

27 september - Er is iets in onze zelfvernietigende persoonlijkheid dat smeekt om mislukking

Hoop

28 september - Als we ons geleidelijk meer op God dan op onszelf richten, wordt onze wanhoop vervangen door hoop.

Alleen voor vandaag

29 september - Als we niet in het hier en nu leven, groeien onze problemen ons boven het hoofd

Onszelf zijn

30 september - We zijn pas werkelijk van waarde als we onszelf zijn.

Niet alleen een reden om te groeien

1 oktober - We leren dat pijn een stimulans voor herstel kan zijn.

Aanhoudend geloof

2 oktober - Zolang wij er telkens opnieuw in blijven geloven, vormen dagelijks gebed en overgave een bron van onbegrensde kracht.

Niet langer eigenwijs

3 oktober - Waar we voorheen beheerst werden door onze grote ego"s, leren we nu in harmonie te leven met een liefhebbende God. Als wij loskomen van onze eigen wil, dan is ons leven een stuk rijker, gelukkiger en volwaardiger.

Beginnersenthousiasme

4 oktober - Wanneer wij voor het eerst de opluchting ervaren die gepaard gaat met het loskomen van verslaving, lopen we het risico dat we gaan denken dat we het leven weer in eigen hand hebben. Wij vergeten de pijn en het lijden dat we moesten doorstaan.

Vraag om genade, niet om gerechtigheid

5 oktober - Velen van ons hebben er moeite mee om toe te geven dat we anderen schade hebben berokkend... Wij praten onze fouten niet langer goed en het idee dat wij slachtoffer zijn laten we los.

Goedmaken zonder verwachtingen

6 oktober - Wanneer we gaan nadenken over het daadwerkelijk goedmaken, dan kan dit ons ernstig belemmeren bij het opstellen van de lijst en bij het bereidwillig worden.

Afhankelijkheid van onze Hogere Macht

7 oktober - Als herstellende verslaafden komen wij erachter dat we nog steeds afhankelijk zijn. Maar onze afhankelijkheid is nu verschoven van de dingen om ons heen naar een relatie met een liefhebbende God waar we innerlijke kracht aan ontlenen.

Een nieuw levenspatroon

8 oktober - We gaan ervan uit dat wij kwijtraken wat we hebben als we er geen gebruik van maken.

Op orde

9 oktober - Wij benadrukken dat we ons leven op orde moeten krijgen want een geordend bestaan geeft lucht.

Gevolgen

10 oktober - Voordat we clean werden, waren we meestal impulsief in ons handelen. Vandaag zitten we niet langer vast aan deze manier van denken.

Bril en blik

11 oktober - Zelfs het beste wat we konden verzinnen bracht ons in de problemen… Herstel staat voor een actieve verandering in onze opvattingen en houdingen.

Gelijk hebben

12 oktober - Nadat we hebben toegegeven dat ons leven onhanteerbaar is geworden, is het niet nodig ons standpunt te verdedigen. We hoeven niet langer altijd ons gelijk te krijgen.

Verschil maken

13 oktober - De spirituele gewaarwording nadat we iemand iets hebben gegeven, ook al is het iets kleins, valt niet in woorden uit te drukken.

Niet langer eenzaam

14 oktober - Door de getoonde liefde bij NA heb ik geen reden meer om eenzaam te zijn.

Keuzes

15 oktober - Wij hebben er niet voor gekozen om verslaafden te worden.

Het eenvoudigste gebed

16 oktober - ...enkel biddend om kennis van Zijn Wil voor ons en de kracht die uit te voeren

De Waarheid

17 oktober - Alles wat wij weten is vatbaar voor herziening, vooral datgene waarvan wij menen te weten dat het 'de waarheid' is.

Wij allen horen erbij

18 oktober - Hoe verschillend we ook mogen zijn, verslaving maakt ons tot bondgenoten. Net als in de politiek zie je de meest onwaarschijnlijke samenwerking.

Karakter tonen

19 oktober - ...Wij kregen weer realiteitszin en besef van tijd. Wij kregen weer oog voor spirituele waarden die velen van ons lang geleden waren kwijtgeraakt.

Keuzevrijheid

20 oktober - Een afgedwongen moraal geeft niet de kracht van een spiritueel leven waar we zelf voor kiezen.

Gods wil voor vandaag

21 oktober - Dit besluit vraagt om voortdurende acceptatie, een almaar groeiend vertrouwen en dagelijkse toewijding aan herstel.

Hoor wie het zegt!

22 oktober - Het geniepige van onze ziekte is dat deze ons in onmogelijke situaties kan brengen.

Overgave

23 oktober - Als we het heft uit handen geven, worden wij veel krachtiger.

Verantwoordelijkheid

24 oktober - Wij zijn niet verantwoordelijk voor onze ziekte; we zijn alleen verantwoordelijk voor ons herstel. Als we datgene wat we geleerd hebben toepassen, krijgt ons leven een gunstige wending.

Principes boven persoonlijkheden

25 oktober - Anonimiteit vormt de spirituele grondslag van al onze tradities; dit herinnert ons er telkens weer aan om principes boven persoonlijkheden te plaatsen.

Het pad naar zelfaanvaarding

26 oktober - Het toepassen van de Twaalf Stappen van herstel is de doeltreffendste manier om tot zelfaanvaarding te komen.

In het heden leven

27 oktober - Wij willen ons verleden onder ogen zien, ernaar kijken zoals het werkelijk was en het loslaten om in het heden te kunnen leven.

Houdingen

28 oktober - We kunnen de stappen ook gebruiken om onze stemming te verbeteren.

In het nu leven

29 oktober - Als we met de dag leven, worden we ontlast van het verleden en komen we los van onze angst voor de toekomst.

Moed

30 oktober - Ons hervonden vertrouwen biedt een stevige basis om moed voor de toekomst op te brengen.

Onze relatie met een Hogere Macht

31 oktober - Voortgaand herstel is afhankelijk van onze relatie met een liefdevolle God die om ons geeft en voor ons zal doen wat wij onmogelijk voor onszelf kunnen doen.

Ontwaken

1 november - God helpt ons als wij elkaar helpen.

Omgaan met onoplosbare problemen

2 november - Vrienden die om ons geven als het pijn doet, doen er werkelijk toe.

Wat er ook gebeurt

3 november - Ooit zullen wij op eigen benen moeten staan en het leven nemen zoals dat komt. Wat houdt ons tegen om daar nu alvast mee te beginnen?

Liefde geven en ontvangen

4 november - ...wij geven liefde omdat het ons zo vrijelijk werd geschonken. Nu wij leren om lief te hebben, krijgen we zicht op een nieuwe horizon. Liefde kan een levensenergie zijn die van de ene persoon naar de andere stroomt.

Gods leiding

5 november - Onze Hogere Macht is altijd voor ons beschikbaar. Wij ontvangen leiding als we vragen om kennis van Gods wil voor ons.

Nederigheid begrijpen

6 november - Nederigheid vloeit voort uit eerlijkheid tegenover onszelf.

Gods wil aanvoelen

7 november - Ik geloofde oprecht dat een Hogere Macht mijn geestelijke gezondheid kon herstellen. Ik moest ophouden met het uitpluizen van Gods wil, dingen gewoon als gegeven aanvaarden en dankbaar zijn.

Bevrijd uit waanzin

8 november - Bevrijd uit waanzin

Weldoordachte plannen

9 november - Het gaat om wat wij doen. De uitkomst laten wij over aan onze Hogere Macht.

Angst of vertrouwen?

10 november - Angst bleef ons achtervolgen, waar we ook naartoe vluchtten.

Van overgave naar aanvaarding

11 november - Met een gerust hart geven wij ons over en laten God, zoals wij God zien, voor ons zorgen.

Ons eigen verhaal

12 november - Als wij eerlijk ons eigen verhaal vertellen, kan iemand anders zich erin herkennen.

Onvolmaakt

13 november - Volmaakt zullen we niet worden, we zijn nu eenmaal mensen.

Meer dan overleven

14 november - Toen wij gebruikten was ons bestaan een oefening in overleven. Nu leven we veel meer dan dat we overleven

Loslaten

15 november - Neem mijn wil en mijn leven. Leid mij in mijn herstel. Laat me zien hoe ik moet leven.

Nooit meer alleen

16 november - Langzaam en voorzichtig keren wij ons eenzame en afgezonderde bestaan van verslaving de rug toe en gaan we op in het normale leven.

De pijn verbijten

17 november - Wij hoeven nooit meer te gebruiken, hoe wij ons ook voelen. Alle gevoelens zullen uiteindelijk overgaan.

Zelfontdekking

18 november - Met de tiende stap kunnen we onze levensproblemen verhelpen en voorkomen dat ze zich opnieuw voordoen.

De taal van empathie

19 november - ...dankzij het voorbeeld van anderen die al vele jaren in herstel zijn, kan de verslaafde vanaf het begin de noodzakelijke herkenning vinden om ervan overtuigd te raken dat clean blijven echt mogelijk is.

Voldoening vinden

20 november - We haalden nergens voldoening uit; we gingen op in een leeg en zinloos bestaan.

Onze gebreken loslaten

21 november - Als 'karaktergebreken' ons geluk en onze gezondheid zouden bevorderen, dan waren we niet in zo"n wanhopige toestand beland.

Eerst het fundament

22 november - Nu we beginnen mee te doen aan de maatschappij, is het onze nieuwe vrijheid die ons helpt om prioriteiten te stellen en eerst aan de basis te werken.

Gods wil

23 november - De opluchting die gepaard gaat met "laat gaan en laat God" zal ons helpen om een bestaan op te bouwen dat de moeite waard is.

In dankbaarheid herstellen

24 november - Wij speelden met de gedachte dat clean blijven niets oplevert. Deze oude manier van denken maakte gevoelens van zelfbeklag, wrok en woede in ons los.

Meditatie

25 november - Meditatie brengt de geest tot rust en bezorgt ons een innerlijke vrede die ons in contact brengt met de God in onszelf.

Verantwoordelijkheid

26 november - Er gebeurt heel wat op een dag. We nemen de tijd om zowel het negatieve als het positieve op waarde te schatten. Als we dat niet doen, ontgaat ons misschien iets wat ons zal helpen groeien.

Hulp van God zoeken

27 november - Op sommige momenten tijdens ons herstel kan het besluit dat we om Gods hulp vragen onze belangrijkste bron van kracht en moed zijn.

Onszelf zijn

28 november - Echt nederig zijn betekent dat we onszelf accepteren en eerlijk proberen onszelf te zijn.

De zorg van onze Hogere Macht

29 november - Wij geloven dat onze Hogere Macht voor ons zal zorgen.

Delen hoe ik werkelijk ben

30 november - Delen met anderen voorkomt dat we ons alleen en geïsoleerd voelen.

De verdiensten van het leven

1 december - Wij beginnen enkel te bidden om Gods wil voor ons. Zodoende ontvangen wij alleen datgene wat we aankunnen.

Herstel heeft absolute voorrang

2 december - We moeten ons herstel op de eerste plaats zetten en onze prioriteiten op orde hebben.

Een onbegrensd beeld

3 december - We zien een nieuw bestaan opdoemen, mogelijk voor het eerst in ons leven.

Niet onze wil maar Gods wil

4 december - Als we bidden om de wil van God, dan ontvangen wij wat voor ons het beste is. Wat we daarbij denken maakt niet uit.

Zij die willen herstellen

5 december - We hebben gezien dat het programma werkt bij iedere verslaafde die eerlijk en oprecht wil stoppen (met gebruiken) - Just For Today

Liefdesrelaties en herstel

6 december - Relaties kunnen een vreselijk pijnlijke aangelegenheid zijn.

Onze emoties overleven

7 december - We gebruiken het gereedschap dat we tot onze beschikking hebben en we ontwikkelen het vermogen om onszelf staande te houden met onze emoties.

Gebreken bij hun ware naam noemen

8 december - Als we de werking van onze gebreken onder ogen zien en deze aanvaarden, dan kunnen we ze loslaten en doorgaan met ons nieuwe leven.

Luisteren

9 december - Dit vermogen om te luisteren is een geschenk dat groter wordt naarmate we geestelijk groeien. Het leven krijgt nieuwe betekenis zodra we onszelf voor dit geschenk openstellen.

Winnaars

10 december - Ik begon de mensen die het weten te redden op sommige vlakken na te doen. Ik raakte betrokken bij NA. Het voelde goed...

Ellende is een keuze

11 december - Niemand dwingt ons ertoe onze ellende op te geven.

Angst voor verandering

12 december - Door aan de stappen te werken, beginnen we de wil van een Hogere Macht te aanvaarden. We raken verlost van onze angst voor het onbekende. We worden bevrijd.

Lidmaatschap

13 december - Er is maar één voorwaarde voor lidmaatschap: het verlangen om te stoppen met gebruiken.

Verslaving, drugs en herstel

14 december - Verslaving is een lichamelijke, mentale en geestelijke ziekte die elk gebied van ons leven aantast.

De vreugde van het delen

15 december - Weggeven om te kunnen behouden wat we bij NA hebben ontvangen, is een spiritueel principe. Door anderen te helpen clean te blijven, delen we in de spirituele overvloed die wij hebben ontvangen.

Waar rook is…

16 december - Zelfgenoegzaamheid is de vijand van leden die al langer clean zijn. Als we voor langere tijd zelfgenoegzaam blijven, zal het herstelproces stoppen.

Motieven om service te doen

17 december - Alles bij NA-service hoort te worden ingegeven door het verlangen om de boodschap van herstel op een nog betere manier door te geven aan de verslaafde die nog lijdt.

De boodschap op onze bijeenkomsten

18 december - Verslaafden kunnen op ons rekenen vanwege het feit dat elke groep zich stelselmatig richt op het uitdragen van de boodschap.

Doen wat we zeggen

19 december - Woorden zijn waardeloos, tenzij we ze in praktijk brengen.

Zelfobsessie te boven komen

20 december - Als we ons de stappen eigen maken, leren we onze zelfobsessie los te laten.

Aanvaarding en verandering

21 december - Vrijheid om te veranderen lijkt pas te komen nadat wij onszelf hebben geaccepteerd.

Een nieuwe manier van leven

22 december - Wanneer wij aan het eind van ons latijn zijn en ondervinden dat we niet langer met maar ook niet zonder drugs als normale mensen kunnen functioneren, staan we allemaal voor hetzelfde dilemma….Zo goed en zo kwaad als het kan doorgaan tot het bittere einde – gevangenissen, inrichtingen en de dood – óf een nieuwe manier van leven zien te vinden.

Nieuwe ideeën

23 december - We beoordelen nog eens onze oude ideeën om vertrouwd te kunnen raken met nieuwe ideeën die ons naar een nieuwe manier van leven leiden.

De groep

24 december - De twaalfde stap van ons persoonlijke programma stelt dat we de boodschap ook moeten doorgeven aan de verslaafde die nog lijdt.… De groep is ons krachtigste voertuig om de boodschap door te geven.

Anonimiteit en eigenwijsheid

25 december - De drang om er persoonlijk beter van te worden... wat ons zoveel pijn heeft bezorgd in het verleden, valt weg als we trouw blijven aan het principe van anonimiteit.

Een onfeilbare Macht

26 december - Als we deze Macht leren vertrouwen, leren we onze levensangst te overwinnen.

God kon ons weer geestelijk gezond maken

27 december - Het proces van ertoe komen te geloven, maakt ons weer geestelijk gezond. De kracht om in actie te komen, danken we aan dit geloof.

Depressie

28 december - We vechten niet langer tegen angst, woede, schuld, zelfbeklag of depressie.

Door andermans ogen

29 december - Wanneer iemand ons op een tekortkoming wijst, kunnen we onmiddellijk in de verdediging schieten... [Maar] als we werkelijk vrij willen zijn, dan luisteren we goed naar de inbreng van onze medeverslaafden.

Actie en gebed

30 december - ...groei is het gevolg van actie en gebed, niet van onze wensen.

Dienstbaar zijn

31 december - Samenwerking is nog maar het begin van dienstbaarheid.