Spring naar inhoud

Angstaanval!

1 maart - [De] Kracht die ons naar dit programma bracht, is nog steeds bij ons en zal ons blijven leiden als wij dat toelaten.

[De] Kracht die ons naar dit programma bracht, is nog steeds bij ons en zal ons blijven leiden als wij dat toelaten.

Alleen voor vandaag - 1 maart

Bron: Basistekst, blz. 26

Ooit last gehad van een paniekaanval? Waar wij ook gaan, we worden overspoeld door de eisen die het leven stelt. We staan als verlamd, we weten niet hoe we het aan moeten pakken. Hoe kunnen we een angstaanval doorbreken?

Allereerst maken we pas op de plaats. We houden een moment rust want we kunnen niet alles tegelijk aanpakken. Vervolgens maken we een "onmiddellijke balans" op van wat ons dwarszit. We bekijken het per geval, vanuit deze vraag: "Hoe belangrijk is dit nu eigenlijk?" In de meeste gevallen zullen we erachter komen dat het merendeel van onze zorgen en angsten niet onze onmiddellijke aandacht eisen. We kunnen die even parkeren en onze aandacht richten op de problemen die ogenblikkelijk opgelost moeten worden.

Dan stoppen we opnieuw en we stellen onszelf de vraag: "Wie heeft het hier eigenlijk voor het zeggen?" Deze vraag helpt ons eraan te herinneren dat onze Hogere Macht de zaak onder controle heeft. Wij gaan op zoek naar de wil van onze Hogere Macht in deze situatie, wat die situatie ook mag zijn. We kunnen dit op verschillende manieren doen: door gebed, een gesprek met onze sponsor of NA-vrienden, of door naar een bijeenkomst te gaan en anderen te vragen hun ervaringen op dit vlak te delen. Wanneer de wil van onze Hogere Macht ons duidelijk wordt, bidden we voor kracht om die uit te voeren. Ten slotte komen we in actie.

Angstaanvallen hoeven ons niet te verlammen. Wij kunnen de mogelijkheden van het NA-programma benutten om alles wat op onze weg komt aan te pakken.

Mijn Hogere Macht heeft mij niet tot zo ver in herstel geholpen om mij nu in de steek te laten! Wanneer ik angstig ben, zal ik gericht stappen zetten om op zoek te gaan naar Gods voortdurende zorg en leiding.