Spring naar inhoud

Echte waarden

Alleen voor vandaag 1 september - Wij leren om liefdevolle, verstandige beslissingen te nemen op grond van principes en idealen die in ons leven werkelijk van waarde zijn.

Wij leren om liefdevolle, verstandige beslissingen te nemen op grond van principes en idealen die in ons leven werkelijk van waarde zijn.

1 september
Bron: Basistekst, blz. 101

Verslaving bracht bepaalde normen en waarden met zich mee. ‘Jij pakte mij, dus pak ik jou keihard terug’ was er één van. ‘Het is van mij’ of ‘Nou ja, misschien was het eerst niet van mij maar ik wilde het graag en nu is het van mij’ waren andere principes die uit onze ziekte voortkwamen. Deze waarden kun je nauwelijks zo noemen, het zijn eerder rechtvaardigingen achteraf. Voor het nemen van verstandige en liefdevolle beslissingen waren ze in elk geval niet bijzonder waardevol. In de praktijk hielpen deze ‘principes’ ons alleen maar verder van huis, dieper het graf in dat wij voor onszelf aan het graven waren.

De Twaalf Stappen verschaffen ons flink wat waardevolle principes. Deze helpen ons om in harmonie met onszelf en onze omgeving te leven. We stellen ons vertrouwen op onze Hogere Macht - niet op onszelf, ons gezin of de mensen om ons heen. Zodoende weten we ons geborgen en kunnen we onze omgeving, ons gezin en onszelf weer leren vertrouwen. Wij leren om onder alle omstandigheden eerlijk te zijn en we hoeven niet langer iets in het geniep te doen. We leren om verantwoordelijkheid te nemen voor ons doen en laten. ‘Het is van mij’ maakt plaats voor een onbaatzuchtige houding. Dit zijn levensregels die ons helpen om een verantwoordelijk en waardevol burger van de maatschappij te worden. Onze vroegere waarden brachten ons dieper en dieper in de ellende; onze huidige waarden brengen ons terug in het volle leven.

Alleen voor vandaag
Ik ben dankbaar voor de waarden die ik heb verworven. Ik ben dankbaar dat ik nu verstandige en liefdevolle beslissingen kan nemen als een verantwoordelijk en waardevol lid van onze maatschappij.