Spring naar inhoud

Geregeld bidden en mediteren

10 augustus - De meesten van ons bidden wanneer zij het moeilijk hebben. Wij leren dat we door geregeld te bidden, minder vaak en intens lijden.

De meesten van ons bidden wanneer zij het moeilijk hebben. Wij leren dat we door geregeld te bidden, minder vaak en intens lijden.

Alleen voor vandaag - 10 augustus

Bron: Basistekst, blz. 44

Regelmatig bidden en mediteren zijn twee kernonderdelen van ons nieuwe levenspatroon. Onze actieve verslaving was meer dan een slechte gewoonte die door wilskracht doorbroken kon worden. Onze verslaving was een negatieve en allesverslindende vorm van afhankelijkheid die al onze positieve energie uit ons wegzoog. Deze afhankelijkheid was zo volledig dat het ons belette om zelfs maar een begin van een vertrouwensband met een Hogere Macht te ontwikkelen.

Vanaf het onmiddellijke begin van ons herstel was onze Hogere Macht de kracht die ons vrijheid bezorgde. Allereerst door ons te bevrijden van onze dwangmatigheid om drugs te gebruiken, ook al wisten we dat we eraan dood zouden gaan. Vervolgens bevrijdde deze kracht ons van de dieperliggende aspecten van onze ziekte.

Onze Hogere Macht gaf ons de leiding, kracht en moed om onze inventaris op te maken en om iemand anders, wellicht voor het eerst, onverbloemd te vertellen hoe wij geleefd hebben. Dankzij deze kracht begonnen we op zoek te gaan naar verlossing van de chronische karaktergebreken die ten grondslag lagen aan onze problemen om ten slotte datgene goed te maken wat we verkeerd hebben gedaan.

Dat eerste contact met een Hogere Macht en die eerste vrijheid is uitgegroeid tot een leven vol vrijheid. Als we geregeld bidden en mediteren, zullen we het bewuste contact met onze Hogere Macht onderhouden en verbeteren. Zodoende houden we die vrijheid in stand.

Ik zal mezelf beloven dat ik in mijn nieuwe levenspatroon ruimte maak voor regelmatig gebed en meditatie.