Spring naar inhoud

Winnaars

10 december - Ik begon de mensen die het weten te redden op sommige vlakken na te doen. Ik raakte betrokken bij NA. Het voelde goed...

Alleen voor vandaag - 10 december


Ik begon de mensen die het weten te redden op sommige vlakken na te doen. Ik raakte betrokken bij NA. Het voelde goed...

Bron: Basistekst, blz. 153

Op bijeenkomsten wordt nogal eens gezegd: 'klamp aan met de winnaars'.
Wie zijn dat, die winnaars bij NA-Anonieme Verslaafden? Winnaars zijn gemakkelijk te herkennen. Ze werken actief aan een herstelprogramma, ze richten zich naar de oplossing en wenden zich af van het probleem. Winnaars zijn altijd bereid een nieuwkomer de hand te reiken. Ze hebben een sponsor met wie zij aan hun programma werken. Winnaars blijven clean, alleen voor vandaag.

Winnaars zijn herstellende verslaafden die er een positieve instelling op nahouden. Ook zij hebben het weleens zwaar maar zij blijven trouw naar bijeenkomsten gaan, waar ze openlijk delen over datgene waar ze tegenaan lopen. Winnaars weten diep vanbinnen dat zij, met behulp van hun Hogere Macht, alles in het leven aankunnen.

Winnaars streven naar eenheid bij het verrichten van service. Zij passen het beginsel 'principes boven persoonlijkheden' toe. Winnaars houden het principe van anonimiteit voor ogen en handelen naar hun principes, zonder aanzien des persoons. Zij hebben gevoel voor humor, ze beschikken over zelfspot. Winnaars lachen je niet uit, ze lachen je toe.

Wie zijn de winnaars bij NA? Ieder van ons kan een winnaar zijn. Ieder van ons beschikt over enkele eigenschappen van een winnaar. Soms komen wij heel dicht bij ons ideaalbeeld, soms lukt het ons van geen kant. Als we vandaag clean zijn en naar ons beste kunnen aan ons programma werken, dan zijn wij winnaars!

Ik zal ernaar streven mijn idealen te verwezenlijken. Ik zal een winnaar zijn.