Spring naar inhoud

Dankbaarheid

10 januari - Ik ben er zeer dankbaar voor dat ik ben gaan geloven.

Alleen voor vandaag - 10 januari


Ik ben er zeer dankbaar voor dat ik ben gaan geloven.

Bron: IP nr. 21 'De eenling'

Als het tegenzit, kan geloof in een Hogere Macht ons net het duwtje in de rug geven dat we nodig hebben! Zodra ons herstel niet naar wens verloopt, kan onze sponsor ons aansporen om een "dankbaarheidslijstje" op te stellen. Op zo"n lijstje zouden we ook een plaatsje moeten inruimen voor ons geloof in een Macht groter dan wijzelf. Ons geloof in een God, zoals wij God zien, is een van de grootste geschenken van de Twaalf Stappen.

De Twaalf Stappen leiden ons stapje voor stapje naar een spiritueel ontwaken. Zoals onze verslaving alsmaar voortschreed, zo ontwikkelt ons spirituele leven zich naarmate we het programma van NA-Anonieme Verslaafden volgen. De stappen zijn ons pad naar een relatie met een God, zoals wij God zien. Deze Hogere Macht voorziet ons van kracht als we op moeilijkheden stuiten.

Zijn we dankbaar voor de verdieping van onze relatie met een Hogere Macht? Denken we erom dat we God danken voor elke dag waarop we clean gebleven zijn, wat er ook is gebeurd? Houden we voor ogen dat God, zoals wij God zien, altijd bij ons is, hoe groot onze wanhoop of onze vreugde ook is?
Ons herstel is een geschenk dat we soms als vanzelfsprekend aannemen. Elke dag dat we clean blijven, mogen we ons verheugen in de zorg van onze Hogere Macht.

Ik ben dankbaar voor mijn relatie met een Hogere Macht die voor mij zorgt.