Spring naar inhoud

Een positieve houding

10 juli - Die oude negatieve instelling bleef me overal achtervolgen.

Die oude negatieve instelling bleef me overal achtervolgen.

Alleen voor vandaag - 10 juli

Bron: Basistekst, blz. 135

Een negatieve houding is het handelsmerk van actieve verslaving. Alles wat in ons leven gebeurde, was de schuld van iets of iemand anders. Anderen de schuld geven voor onze tekortkomingen, werd door ons tot ware kunst verheven. Een van de eerste dingen waar we tijdens herstel naar streven, is het ontwikkelen van een nieuwe mentale stemming. We komen erachter dat het leven een stuk gemakkelijker verloopt wanneer we ons negatieve denken door positieve principes vervangen.

Waar een negatieve houding ons tijdens onze actieve verslaving als een schaduw achtervolgde, kan deze ons maar al te vaak blijven achtervolgen nu we bij NA komen. Hoe kunnen we een begin maken met het aanpassen van onze houdingen? Door ons handelen te veranderen. Het is niet gemakkelijk, maar het is te doen.

We kunnen beginnen door te luisteren naar de wijze waarop we spreken. Voordat we onze mond opendoen, stellen we onszelf een paar eenvoudige vragen: Richt ik me in wat ik ga zeggen op het probleem of op de oplossing? Wordt datgene wat ik wil gaan zeggen vriendelijk verwoord? Is datgene wat ik te zeggen heb belangrijk of wordt er niemand slechter van als ik mijn mond houd? Zeg ik alleen iets om mezelf te horen praten of dienen mijn 'wijze woorden' nog een ander doel?

Onze houding komt tot uiting in ons handelen. Wat er echt toe doet, is dikwijls niet wát we zeggen maar hoe we het zeggen. Wanneer we op een meer positieve wijze leren spreken, zullen we merken dat ook onze stemming verbetert.

Ik wil vrij zijn van negativiteit. Vandaag zal ik positief spreken en handelen.