Spring naar inhoud

Bril en blik

11 oktober - Zelfs het beste wat we konden verzinnen bracht ons in de problemen… Herstel staat voor een actieve verandering in onze opvattingen en houdingen.

Alleen voor vandaag - 11 oktober


Zelfs het beste wat we konden verzinnen bracht ons in de problemen. Herstel staat voor een actieve verandering in onze opvattingen en houdingen.

Bron: Basistekst, blz. 63

Tijdens onze actieve verslaving keken we waarschijnlijk vol afgrijzen tegen de wereld aan. Door te gebruiken konden we het nog enigszins aanzien. Vandaag zien we echter in dat de toestand van de wereld niet het werkelijke probleem was. Onze opvattingen over de wereld en hoe we in de wereld stonden maakten het voor ons onmogelijk onze plek onder de zon te vinden.

Onze opvattingen en houdingen vormen de bril waardoor we naar ons leven kijken. Wanneer onze 'brillenglazen' vuil of beslagen zijn, kijken we met een wazige blik. Als onze instelling op onscherp staat, dan hebben we een vervormd beeld van de wereld. Om helder naar de wereld te kunnen kijken, moeten wij onze houding en denkbeelden schoonhouden. Dit betekent dat we ons ontdoen van zaken als wrok, ontkenning, zelfbeklag en blikvernauwing. Als wij verzekerd willen zijn van een heldere kijk op het leven, dan zullen wij onze denkwijze in overeenstemming moeten brengen met de werkelijkheid.

Wat wij tijdens de verslaving ook verzonnen, het leidde niet tot een heldere blik op de wereld of onze plaats daarin. Herstel zorgt ervoor dat we onze houding en zienswijze bijstellen. De stappen helpen ons om op een volstrekt nieuwe manier tegen het leven aan te kijken.

Dankzij de stappen maakt ontkenning plaats voor geloof, verantwoordelijkheid, nederigheid en eerlijkheid naar onszelf. Vervolgens helpen de stappen ons bij het schoonhouden van onze spirituele lenzen omdat we worden gestimuleerd om geregeld onze opvattingen en houdingen, onze gedachten en ons handelen tegen het licht te houden.

Dankzij de schone bril van geloof en herstel zien we de wereld vandaag als een warme en aantrekkelijke plek om te verblijven.

Ik zal de wereld en mijn leven bekijken door de schoongepoetste spirituele lenzen van mijn bril