Spring naar inhoud

Gelijk hebben

12 oktober - Nadat we hebben toegegeven dat ons leven onhanteerbaar is geworden, is het niet nodig ons standpunt te verdedigen. We hoeven niet langer altijd ons gelijk te krijgen.

Alleen voor vandaag - 12 oktober


Nadat we hebben toegegeven dat ons leven onhanteerbaar is geworden, is het niet nodig ons standpunt te verdedigen. We hoeven niet langer altijd ons gelijk te krijgen.

Bron: Basistekst, blz. 67

Er is niets wat ons zo snel zal vervreemden van de warmte en kameraadschap van onze NA-fellows als onze drang om per se 'gelijk' te hebben. We zijn eigenlijk onzeker maar we gedragen ons alsof we de wijsheid in pacht hebben. We worden geplaagd door een lage eigenwaarde en we kleineren anderen in een poging onszelf te verheffen. In het gunstigste geval werkt dat afstotend, in het slechtste geval krijgen we het voor de kiezen. Hoe vaker we proberen om indruk te maken met ons 'gelijk', des te vaker zullen we het bij het verkeerde eind hebben.

Om ons zeker te kunnen voelen, hoeven we niet altijd 'gelijk' te krijgen. Om liefde en respect van anderen te kunnen krijgen, hoeven we niet te doen alsof we op alles een antwoord hebben. In feite is het precies andersom. Niemand van ons beschikt over alle antwoorden. Voor een goed begrip van de dingen zijn we afhankelijk van elkaar en voor het opheffen van onze machteloosheid zijn we afhankelijk van een Macht groter dan wijzelf.

Onze omgang met anderen verloopt een stuk soepeler als wij gewoon zeggen wat wij denken te weten, als wij toegeven wat we niet weten en bereid zijn onderling als gelijken iets van elkaar op te steken. We kunnen vrede met onszelf hebben als hetvertrouwen op onze eigen kracht plaatsmaakt voor ons vertrouwen op God, zoals wij God tijdens ons herstel hebben leren kennen.

Wat altijd voorop staat is ons herstel, niet ons 'gelijk'.

God, ik erken mijn machteloosheid en de stuurloosheid van mijn bestaan. Help mij om gelijkwaardig met
anderen te leven, in afhankelijkheid van Uw leiding en kracht.