Spring naar inhoud

Lidmaatschap

13 december - Er is maar één voorwaarde voor lidmaatschap: het verlangen om te stoppen met gebruiken.

Alleen voor vandaag - 13 december


Er is maar één voorwaarde voor lidmaatschap: het verlangen om te stoppen met gebruiken.

Bron: Basistekst, blz. 9

Ieder van ons kent wel iemand voor wie het herstelprogramma van NA-Anonieme Verslaafden nuttig zou kunnen zijn. Mensen die we links en rechts kennen – familieleden, oude vrienden en collega"s - zouden er hun voordeel mee kunnen doen. Helaas weet niet iedereen die ons nodig heeft de weg naar onze bijeenkomsten te vinden.

Het NA-programma moet het hebben van aantrekkingskracht, niet van promotie. Wij zijn alleen lid als we daarvoor uitkomen. Als zij dat zelf op prijs stellen, dan kunnen we vrienden en geliefden meenemen. Maar we kunnen hen niet dwingen de levensstijl aan te nemen die ons vrijheid van actieve verslaving heeft opgeleverd.

Lidmaatschap van NA berust op een hoogstpersoonlijk besluit. Die beslissing wordt genomen in het hart van iedere individuele verslaafde afzonderlijk. Met gedwongen deelname aan bijeenkomsten zullen we uiteindelijk niet al te veel verslaafden binnenboord houden. Als hun de mogelijkheid wordt geboden, kunnen lijdende verslaafden alleen zelf besluiten of ze machteloos staan tegenover hun verslaving. De verslaafde kunnen we niet dragen maar wij kunnen wel de boodschap uitdragen.

Ik ben dankbaar voor mijn besluit om lid te worden van NA-Anonieme Verslaafden.