Spring naar inhoud

Wat ons samenbindt

13 februari - Zolang de krachten die ons bijeenhouden sterker zijn dan de krachten die ons uiteendrijven, komt alles goed.

Alleen voor vandaag - 13 februari


Zolang de krachten die ons bijeenhouden sterker zijn dan de krachten die ons uiteendrijven, komt alles goed.

Bron: Basistekst, blz. 69

Zonder NA waren we zeker onderdoor gegaan aan onze ziekte, daar zijn velen van ons het over eens. Om die reden vormt de NA-gemeenschap onze levensader. Toch kunnen we er niet omheen dat we bij NA te maken krijgen met onenigheid. Wij moeten op constructieve manier leren omgaan met de vernietigende krachten waar we in onze gemeenschap soms mee te maken krijgen. Wij zetten een stap in de goede richting als we besluiten om deel te willen zijn van de oplossing in plaats van het probleem.

Ons persoonlijke herstel en de ontwikkeling van NA hangt samen met het bewaken van een sfeer van herstel op onze bijeenkomsten. Zijn we bereid om ons constructief op te stellen als er in de groep conflicten spelen? Streven wij ernaar om in een open sfeer, op een eerlijke en redelijke manier de moeilijkheden aan te pakken? Is onze persoonlijke agenda ondergeschikt aan het gezamenlijke welzijn van alle leden? Houden wij als serviceleden die vertrouwen genieten, er rekening mee dat ons handelen gevolgen kan hebben voor nieuwkomers?

Service kan zowel het beste als het slechtste in ons naar boven halen. Juist bij het verrichten van service worden we vaak geconfronteerd met enkele van onze knellende karaktergebreken. Schrikken we terug voor de verplichtingen die vastzitten aan service of kijken we recht in de spiegel? Als wij de waarde voor ogen houden van datgene wat ons samenbindt, namelijk herstel van actieve verslaving, dan zal alles goed komen.

Vandaag zal ik ernaar streven om onze gemeenschap te dienen. Ik zal niet bang zijn om te ontdekken wie ik ben.