Spring naar inhoud

Nederigheid in praktijk

13 juli - Wanneer we pijn hebben - en dat overkomt de meesten van ons - leren we om hulp te vragen.

Wanneer we pijn hebben - en dat overkomt de meesten van ons - leren we om hulp te vragen.

Alleen voor vandaag - 13 juli

Bron: Basistekst, blz. 80

Soms is herstel ronduit zwaar. Het kan zelfs nog zwaarder zijn om voldoende nederig te worden en hulp te vragen. We denken: 'Ik ben al zo lang clean. Het zou nu beter met me moeten gaan!' Maar op dit punt is de realiteit van herstel eenvoudig: of we nu dertig dagen of dertig jaar clean zijn, we moeten bereid zijn om hulp te vragen wanneer we dat nodig hebben.

Nederigheid is een gemeenschappelijke noemer in onze Twaalf Stappen. Het NA-programma is niet bedoeld om de schijn op te houden. In plaats daarvan helpt het programma ons om tijdens ons herstel eruit te halen wat erin zit. Als we oplossingen zoeken voor de problemen die zich in ons leven voordoen, dan dienen we bereid te zijn om met onze moeilijkheden voor de dag te komen.

Bij NA hoor je soms de uitdrukking 'Uit lijfsbehoud zullen we bereid moeten zijn om gezichtsverlies te lijden'. Het is niet gemakkelijk om op een bijeenkomst te delen dat we langere tijd clean zijn om vervolgens in tranen uit te barsten omdat 'het leven zoals het zich aandient' ons ernstig heeft bepaald bij onze machteloosheid. Maar wanneer na afloop van de bijeenkomst een ander lid naar ons toe komt en zegt: 'Weet je, ik had het echt even nodig om te horen wat je te melden had', dan weten we dat er een God in ons leven werkzaam is.

De smaak van nederigheid is nooit bitter. We worden beloond als we onze nederigheid tonen door hulp te vragen. Dat maakt ons herstel zoeter.

Als ik hulp nodig heb, zal ik erom vragen. Ik zal in mijn leven nederigheid in praktijk brengen.