Spring naar inhoud

Verschil maken

13 oktober - De spirituele gewaarwording nadat we iemand iets hebben gegeven, ook al is het iets kleins, valt niet in woorden uit te drukken.

Alleen voor vandaag - 13 oktober


De spirituele gewaarwording nadat we iemand iets hebben gegeven, ook al is het iets kleins, valt niet in woorden uit te drukken.

Bron: Basistekst, blz. 119

Soms lijken we door alle misstanden in de wereld te vergeten dat we wel degelijk een poging kunnen doen er iets aan te veranderen. We zeggen tegen onszelf 'Ik ben maar in mijn eentje, wat zou ik er in hemelsnaam nou aan kunnen doen?' Het lijkt in alle gevallen onbegonnen werk, of het nu gaat om een groots verlangen naar algehele wereldvrede of eenvoudigweg om de persoonlijke wens om herstel beschikbaar te maken voor iedere verslaafde die dat wil. We verzuchten 'Zo veel bergen te verzetten en zo weinig tijd' - en op sommige momenten vragen we ons af hoe we ooit iets goeds kunnen doen. Verbazingwekkend genoeg, zijn het vaak de kleine dingen die er het meeste toe doen. Het kost van onze kant slechts een heel kleine inspanning om uit te stijgen boven het alledaagse, zich voortslepende bestaan. Het geeft een enorme voldoening als we iemand weten op te beuren. En daarbij verandert er ook iets in onszelf. Iemand die wat zorgelijk kijkt, lachen we vriendelijk toe; we laten iemand voorgaan in het verkeer en we bellen een nieuwkomer op, alleen maar om te laten merken dat wij om hem of haar geven. Zo doen wij het buitengewoon goed. Wil je de wereld veranderen? Maak dan een begin met de verslaafde die vanavond naast je zit en stel je dan voor dat zo"n aardig gebaar zich zou vermenigvuldigen. Als we ons tot één persoon richten, kan ieder voor zich zijn steentje bijdragen.

Een aardig gebaar kost mij niets maar is van onschatbare waarde voor de ontvanger. Vandaag zal ik aardig voor iemand zijn.