Spring naar inhoud

Onze beperkingen loslaten

14 augustus - We hoeven ons niet neer te leggen bij de beperkingen uit het verleden. We kunnen onze oude ideeën tegen het licht houden en deze heroverwegen.

We hoeven ons niet neer te leggen bij de beperkingen uit het verleden. We kunnen onze oude ideeën tegen het licht houden en deze heroverwegen.

Alleen voor vandaag - 14 augustus

Bron: Basistekst, blz. 11

De meesten beginnen aan het programma met een veelheid aan beperkingen die wij onszelf hebben opgelegd. Deze weerhouden ons ervan om onze mogelijkheden ten volle te benutten. Het zijn beperkingen die ons hinderen bij onze pogingen om te ontdekken welke waarden ten diepste in onszelf besloten liggen. Wij beperken onszelf in ons vermogen om eerlijk te zijn tegen onszelf, in onze mogelijkheden om goed te functioneren op ons werk en in het willen nemen van risico's en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

Als onze ouders of leraren ons voorhielden dat we er nooit iets van zouden bakken, en als wij dat van hen aannamen, dan is het niet zo gek dat we weinig bereikt hebben. Als wij werden grootgebracht met het idee dat we niet voor onszelf hoeven op te komen, dan deden we dat niet, ondanks dat alles vanbinnen erom schreeuwde dat wel te doen.

NA biedt ons een programma waarmee we deze valse beperkingen kunnen leren zien voor wat ze waard zijn. In onze vierde stap zullen we ontdekken dat we ons niet willen houden aan alle regels die we geleerd hebben. We hoeven niet levenslang slachtoffer te zijn van onze ervaringen uit het verleden. Het staat ons vrij om oude hinderlijke ideeën overboord te gooien. Wij zijn in staat om onze grenzen te verleggen en nieuwe ideeën en ervaringen toe te laten. Het staat ons vrij om te lachen, te huilen en, bovenal, van ons herstel te genieten.

Ik zal mijn zelfopgelegde beperkingen loslaten en me openstellen voor nieuwe ideeën.