Spring naar inhoud

Verslaving, drugs en herstel

14 december - Verslaving is een lichamelijke, mentale en geestelijke ziekte die elk gebied van ons leven aantast.

Alleen voor vandaag - 14 december


Verslaving is een lichamelijke, mentale en geestelijke ziekte die elk gebied van ons leven aantast.

Bron: Basistekst, blz. 20

Voordat we begonnen met gebruiken, hadden de meesten van ons een vastomlijnd beeld van een verslaafde. Sommigen dachten daarbij aan een junk die de avondwinkel berooft of aan een zonderling die door een kier in de gordijnen naar buiten kijkt, een argwanend persoon die achter gesloten deuren leeft. Zolang we ons hierin niet konden herkennen, waren we geen verslaafden.

Naarmate ons gebruik verergerde, schoven we zulke beelden over verslaving aan de kant. Daarvoor in de plaats kwam een ander misverstand, namelijk dat verslaving te maken had met drugs. Misschien dachten wij dat het eigenlijke probleem bestond uit lichamelijke gewenning. Zolang er geen sprake was van gewenning, was het middel niet "verslavend". Een andere misvatting was dat al onze problemen werden veroorzaakt door drugs. Als we van de drugs afkwamen, zou ook ons gezond verstand terugkeren.

Een van de belangrijkste lessen die we bij NA leren, is dat verslaving veel meer is dan alleen de drugs die we gebruikten. Verslaving maakt deel uit van onszelf. Met of zonder drugs, het is een ziekte die in ons leven betrekking heeft op alle mogelijke vlakken: onze gedachten, onze gevoelens en ons gedrag, zelfs nadat we gestopt zijn met gebruiken. Om die reden hebben we behoefte aan een oplossing die ons leven op elk gebied kan herstellen: de Twaalf Stappen.

Verslaving is geen eenvoudige ziekte maar laat zich wel eenvoudig oplossen. Vandaag zal ik leven volgens die oplossing: de Twaalf Stappen van herstel.