Spring naar inhoud

Een liefdevolle God

14 januari - Wij bepalen zelf wat we onder een Macht groter dan wijzelf verstaan…. Er geldt slechts de aanwijzing dat we kiezen voor een liefdevolle en zorgzame Macht die groter is dan wijzelf.

Alleen voor vandaag - 14 januari


Wij bepalen zelf wat we onder een Macht groter dan wijzelf verstaan…. Er geldt slechts de aanwijzing dat we kiezen voor een liefdevolle en zorgzame Macht die groter is dan wijzelf.

Bron: Basistekst, blz. 28

Er is ons verteld dat we onszelf een voorstelling kunnen maken van een Hogere Macht. De enige voorwaarde is dat onze Macht liefdevol is en uiteraard groter dan wijzelf. Sommigen van ons hebben er desondanks moeite mee om zich een beeld van een Hogere Macht te vormen. We geloven alleen in onszelf of we geloven dat "God" een kil en redeloos wezen is, iemand die ons in een ommezien met tegenspoed opzadelt.

Voor sommigen is het geloof in een liefdevolle Macht om meerdere redenen een tamelijk grote stap. Het idee om onze wil en ons leven over te dragen aan de zorg van iets wat ons kan kwetsen, zal zeker de nodige weerzin bij ons opwekken. Als we het programma binnenkomen, zullen we ons bij de derde stap pas werkelijk op ons gemak voelen als we het beeld van een veroordelende, vijandige God naast ons neer kunnen leggen.

Onze positieve ervaringen tijdens ons herstel kunnen ons helpen om te gaan geloven in een liefhebbende God, zoals wij God zien. We zijn opgeknapt van een ziekte waardoor wij lange tijd werden geplaagd. Wij hebben de leiding en steun gekregen die wij nodig hebben om een nieuwe manier van leven op te bouwen. Wij zijn geestelijk tot leven gekomen waar voorheen de leegte heerste. Deze aspecten van ons herstel vinden hun oorsprong in een liefdevolle God, niet in een hardvochtige en haatdragende godheid. En hoe meer herstelervaringen wij opdoen, des te meer zullen wij ons vertrouwen stellen op die liefhebbende Hogere Macht.

Vandaag zal ik mijn geest en mijn hart openstellen om te geloven dat God liefdevol is. Mijn Hogere Macht krijgt voor elkaar wat ik zelf niet kan en daar vertrouw ik op.