Spring naar inhoud

Blijf terugkomen

15 april - Wij zijn een clean leven op prijs gaan stellen. We willen meer van al het goede dat de NA-gemeenschap ons te bieden heeft.

Wij zijn een clean leven op prijs gaan stellen. We willen meer van al het goede dat de NA-gemeenschap ons te bieden heeft.

Alleen voor vandaag - 15 april

Bron: Basistekst, blz. 31

Kun jij je nog herinneren dat je om je heen keek naar verslaafden die bij NA herstellen en jezelf afvroeg: 'Wat valt er in hemelsnaam nog te lachen, nu ze geen drugs meer gebruiken?' Geloofde jij dat er geen lol meer te beleven viel nadat je stopte met gebruik? Velen van ons gingen daarvanuit. We waren er zeker van dat het over was met het 'goede leven'. Vandaag de dag kunnen velen van ons hartelijk lachen om dit misverstand; wij weten hoe mooi ons leven kan zijn tijdens herstel.

Veel van de dingen waar we tijdens ons herstel plezier aan beleven, is het gevolg van actieve betrokkenheid bij de NA-gemeenschap. We ontwikkelen ware kameraadschap, we krijgen vrienden die ons begrijpen en die om ons geven zoals we zijn. We nemen een plek in waar we ons nuttig kunnen maken voor anderen. Er zijn herstelbijeenkomsten, service-activiteiten en informele bijeenkomsten waar we onze tijd doorbrengen en bezig zijn met dingen die ons interesseren. De NA-gemeenschap kan werken als een spiegel die een scherp beeld geeft van wie wij zijn. We treffen er mensen die ons iets leren en mensen die helpen; we vinden er vrienden, liefde, zorg en steun. De gemeenschap heeft ons altijd nog meer te bieden, zolang wij terug blijven komen.

Ik weet waar het 'goede leven' te vinden is. Ik zal terug blijven komen.