Spring naar inhoud

Spiritueel ontwaken

15 februari - Een geestelijk ontwaken was wel het laatste dat wij verwacht hadden.

Alleen voor vandaag - 15 februari


Een geestelijk ontwaken was wel het laatste dat wij verwacht hadden.

Bron: Basistekst, blz. 27

Wie van ons kwam bij NA met een brandend verlangen om een persoonlijke inventaris op te maken en wie was zich bewust van een innerlijke leegte? Dat zullen er niet veel geweest zijn. Wij hadden er geen idee van dat we aan het begin stonden van een reis waarin we geestelijk zouden ontwaken.

De eerste stap is te vergelijken met een harde wekker. Wij worden wakker maar we zijn ons nog halfbewust van wat er speelt. Op dat moment is het nog niet zeker of we uit bed zullen stappen, misschien willen we nog even blijven liggen. De tweede en derde stap zijn als warme handen die ons bij de schouders nemen en ons echt wakker schudden. We staan op, we rekken ons eens flink uit, we geeuwen. We wrijven de slaap uit de ogen om de vierde stap te kunnen schrijven en om de vijfde stap te delen. Bij het werken aan de zesde, zevende, achtste en negende stap, lopen we met lichte tred en ontstaat er een lach op ons gezicht. Bij de tiende en elfde stap staan we onder de douche inwendig te zingen. Vervolgens brengen we de twaalfde stap in praktijk; we gaan de deur uit om bij anderen het geestelijk vuur aan te wakkeren.

Wij hoeven de rest van ons leven niet door te brengen alsof we ons in een spiritueel coma bevinden. Misschien is het geen pretje om er "s ochtends uit te komen, maar als we eenmaal uit bed zijn, zijn wij bijna altijd blij dat we zijn opgestaan.

Om mijn sluimerende geest te laten ontwaken zal ik gebruikmaken van de Twaalf Stappen.