Spring naar inhoud

Angst

15 januari - We voelen ons steeds beter op ons gemak bij het idee dat onze Hogere Macht een bron van kracht is. Wanneer we deze Macht leren vertrouwen, zullen we onze levensangst te boven komen.

Alleen voor vandaag - 15 januari


We voelen ons steeds beter op ons gemak bij het idee dat onze Hogere Macht een bron van kracht is. Wanneer we deze Macht leren vertrouwen, zullen we onze levensangst te boven komen.

Bron: Basistekst, blz. 29

Machteloos als we zijn, leiden we een angstig en stuurloos bestaan, tenminste, als we handelen vanuit eigen wil. Tijdens ons herstel hebben we onze wil en ons leven met een gerust hart toevertrouwd aan de zorg van God, zoals wij God zien. Als we afdwalen van ons programma en verslappen in ons bewuste contact met onze Hogere Macht, dan nemen we opnieuw het heft in eigen handen. Daarmee verwerpen wij de zorg van God, zoals wij God zien. Als we verzuimen om dagelijks ons leven over te dragen aan de zorg van onze Hogere Macht, dan lopen we de kans te worden overweldigd door onze angst voor het leven.

Dankzij het werken aan de Twaalf Stappen, hebben we ondervonden dat wij loskomen van onze angst als we vertrouwen op een Macht groter dan wijzelf. Naarmate we onze aandacht meer richten op een liefhebbende God, worden we ons bewuster van onze Hogere Macht. En hoe meer wij ons bewust worden van de zorg van God, des te minder worden we geplaagd door angst.

Als we bang zijn, dan stellen we onszelf de vraag: 'Is mijn angst een teken van gebrek aan geloof in het leven? Heb ik het heft opnieuw in eigen hand genomen en moet ik vaststellen dat mijn leven nog altijd onhanteerbaar is?' Als we op deze vragen met "ja" antwoorden, dan kunnen we onze angst overwinnen door onze wil en ons leven opnieuw over te dragen aan de zorg van God, zoals wij God zien.

Ik zal vertrouwen op de zorg van mijn Hogere Macht om mezelf te bevrijden van mijn angst voor het leven.