Spring naar inhoud

Op of neer

16 augustus - Dit is onze weg naar geestelijke groei. Elke dag veranderen we. Deze groei is niet het gevolg van wensen als wel van daden en gebed.

Dit is onze weg naar geestelijke groei. Elke dag veranderen we…. Deze groei is niet het gevolg van wensen als wel van daden en gebed.

Alleen voor vandaag - 16 augustus


Bron: Basistekst, blz. 35-36

Onze geestelijke gesteldheid is altijd in beweging. Als we op dit vlak niet groeien, dan gaan we achteruit. Bij stilstand ontbreekt de prikkel tot verdere geestelijke vooruitgang. Onze groei zal geleidelijk vertragen, vervolgens stoppen en uiteindelijk in tegenovergestelde richting bewegen. Onze verdraagzaamheid neemt af, onze bereidheid een ander de helpende hand te reiken vermindert, onze ruimdenkendheid brokkelt af en we worden kortzichtig. Voor we het weten zijn we weer terug bij af: in conflict met alles en iedereen en we kunnen onszelf niet eens uitstaan.

Het enige wat ons rest, is actief meedoen aan ons programma van spirituele groei. We bidden en gaan op zoek naar kennis van een Macht die groter is dan wijzelf. We stellen ons open om te kunnen leren en we blijven dit doen om voordeel te halen uit datgene wat anderen met ons delen. We tonen onze bereidheid om nieuwe ideeën en een nieuwe aanpak te proberen om een geheel nieuwe manier van leven te ervaren. Op spiritueel vlak weten we ons te herpakken en raken we in een stroomversnelling, gedreven door een Hogere Macht die we elke dag beter leren begrijpen.

Op- of neerwaarts - het is het een of het ander, veel meer smaken zijn er niet wat betreft spirituele groei. We hebben ontdekt dat herstel van brandstof wordt voorzien door gebed en actie, niet door wensen en dromen.

Alleen voor vandaag: In mijn spiritualiteit is verandering de enige constante. Ik kan niet bouwen op het programma van gisteren. Vandaag streef ik door gebed en actie naar nieuwe geestelijke groei.