Spring naar inhoud

Pak die telefoon en… bel

16 januari - We waren bang dat men ons vast en zeker zou afwijzen als we ons ooit lieten zien zoals we werkelijk waren…. [Maar] onze NA-fellows kunnen ons wel degelijk begrijpen.

Alleen voor vandaag - 16 januari


We waren bang dat men ons vast en zeker zou afwijzen als we ons ooit lieten zien zoals we werkelijk waren. [Maar] onze NA-fellows kunnen ons wel degelijk begrijpen.

Bron: Basistekst, blz. 37

We hebben onze fellows nodig vanwege hun ervaring, hun vriendschap, hun lach, hun begeleiding en nog veel en veel meer. Toch slaat bij velen van ons de twijfel toe als we op het punt staan onze sponsor te bellen of bij een mede-NA-lid langs te gaan. We willen ons niet aan hen opdringen. Als we erover denken om te bellen, zijn we bang dat zij met ons hun tijd zullen verdoen. We zijn bang dat zij, zodra zij ons zullen leren kennen, echt leren kennen, ons zeker zullen afwijzen.

Blijkbaar vergeten we dat onze NA-vrienden net zo zijn als wij. Er is niets, maar dan ook niets waarmee andere herstellende verslaafden zich niet zouden kunnen vereenzelvigen. Waar wij zijn geweest, zijn zij ook geweest; wat wij voelden, hebben zij ook gevoeld. Naarmate we hun toestaan ons te leren kennen, zullen we eens te meer te horen krijgen: 'Je bent hier op de juiste plaats. Je bent onder vrienden. Je hoort erbij. Wees welkom!'

We vergeten dat wij hen nodig hebben, net zoals zij ons nodig hebben. Ook zij hebben het verlangen om ergens bij te horen, ook zij zijn op zoek naar vriendschappelijke warmte en naar iemand met wie ze kunnen delen. Als wij ons afzonderen van onze fellows, dan ontzeggen wij hun iets waar zij behoefte aan hebben, iets wat alleen wij aan hen kunnen geven: onze tijd, ons gezelschap, onszelf zoals we werkelijk zijn.

Bij NA-Anonieme Verslaafden zorgen we als herstellende verslaafden voor elkaar. Aan de andere kant van de lijn wacht ons geen afwijzing maar de liefde, warmte en wederzijdse herkenning van de NA-gemeenschap. Dus, pak die telefoon en bel!

Bij NA ben ik onder vrienden. Ik zal me daar openstellen voor contact, ik zal in gemeenschap geven en ontvangen.