Spring naar inhoud

Vergeving

17 januari - Zodra wij ons bewust worden van onze behoefte aan vergeving, zullen we eerder geneigd zijn anderen te vergeven. Op z"n minst weten wij dat we niet langer opzettelijk de levens van anderen verzieken.

Alleen voor vandaag - 17 januari


Zodra wij ons bewust worden van onze behoefte aan vergeving, zullen we eerder geneigd zijn anderen te vergeven. Op z'n minst weten wij dat we niet langer opzettelijk de levens van anderen verzieken.

Bron: Basistekst, blz. 46

Tijdens onze verslaving gingen wij vaak onheus met mensen om. Soms waren we er doelbewust op uit om anderen het leven zuur te maken. Tijdens ons herstel kunnen we nog steeds geneigd zijn om een oordeel te vellen over het gedrag van anderen. We menen te weten hoe iemand zich behoort te gedragen. Maar om onszelf te kunnen aanvaarden, moeten we anderen nemen zoals ze zijn. Naarmate ons herstel vordert, zullen we dat steeds vaker leren inzien.

Het kan lastig zijn om de waanzin van iemand aan te moeten zien. Maar door afstand te nemen van het probleem, kunnen we in de oplossing gaan staan. En als het gedrag van iemand ons stoort, dan kunnen we het principe van vergeving toepassen.

Mijn streven naar het schenken van vergeving heeft voorrang boven mijn behoefte aan vergeving. Ik ben het waard om van mezelf te houden en daar zal ik proberen naar te handelen.