Spring naar inhoud

De Waarheid

17 oktober - Alles wat wij weten is vatbaar voor herziening, vooral datgene waarvan wij menen te weten dat het 'de waarheid' is.

Alleen voor vandaag - 17 oktober


Alles wat wij weten is vatbaar voor herziening, vooral datgene waarvan wij menen te weten dat het 'de
waarheid' is.

Bron: Basistekst, blz. 107

Velen van ons dachten 'De Waarheid' te kunnen herkennen. Voor ons was de waarheid een onomstotelijk en onveranderlijk gegeven dat we gemakkelijk konden bevatten en zonder meer voor waar konden aannemen. De werkelijke waarheid was echter dat wij geen oog hadden voor de naakte feiten omtrent onszelf, ook al werden wij er onophoudelijk mee om de oren geslagen. Onze ziekte kleurde alles in ons leven, vooral onze waarneming van de waarheid. In feite bracht "onze waarheid" ons tot de rand van de afgrond. Voordat we een begin konden maken met het herkennen van de waarheid, moesten wij eerst ons verbond met verslaving inruilen voor een band met een Hogere Macht, de bron van alles wat goed en waar is.

Dankzij ons toenemende vertrouwen op een Hogere Macht hebben wij een andere waarheid leren kennen. Toen we met de stappen aan de slag gingen en de helende werking van de principes van herstel ondervonden, begon ons hele leven te veranderen. Om die verandering mogelijk te maken, moesten we loskomen van de vaste en onveranderlijke waarheid waaraan we zo gehecht waren.

Telkens wanneer we de waarheid onder ogen zien, worden wij verrast door haar eenvoud en zuiverheid. Als we het onszelf toestaan, zullen de Stappen onze levens elke dag veranderen. En naarmate wij groeien, kan ons begrip van de waarheid ook elke dag veranderen.

Ik zal mijn ogen en mijn hart openhouden voor de veranderingen die de Stappen in mijn leven teweegbrengen. Vanuit een open houding kan ik in mijn leven van vandaag de waarheid inzien.