Spring naar inhoud

Verder dan Stap Vijf

17 september - We denken wellicht dat schrijven over ons verleden voldoende is. Dit is een vergissing die we ons niet kunnen veroorloven.

Alleen voor vandaag - 17 september


We denken wellicht dat schrijven over ons verleden voldoende is. Dit is een vergissing die we ons niet
kunnen veroorloven.

Bron: Basistekst, blz. 32

Sommigen van ons staan bepaald niet te trappelen om de vierde stap te schrijven. Anderen beginnen te schrijven en slaan er juist in door. Tot groeiend ongenoegen van onze sponsor schrijven we inventaris na inventaris, er komt geen einde aan. We halen van alles overhoop om erachter te komen waarom wij waren zoals we waren. We gaan ervan uit dat het denken, schrijven en praten over ons verleden voldoende is om te kunnen herstellen. Onze sponsor geeft aan hoe we volledig bereidwillig kunnen worden om onze gebreken weg te laten nemen of hoe wij de door ons aangerichte schade kunnen goedmaken. Maar we zijn doof voor deze suggesties. We gaan doodleuk door met schrijven over onze tekortkomingen en we delen opgetogen onze nieuwe inzichten. Aan het eind van het liedje krijgt onze sponsor er schoon genoeg van en trekt uit zelfbescherming de handen van ons af.

Deze voorstelling van zaken mag overdreven lijken, het is niettemin voor velen van ons herkenbaar. Denken, schrijven en praten over datgene wat er aan schortte, geeft ons het gevoel dat we het allemaal in de hand kunnen houden. Maar vroeg of laat drong het tot ons door dat we klem zaten, we stonden met lege handen. Om een ander leven te kunnen leiden, moesten we in ons programma verder gaan dan Stap Vijf.

We begonnen te zoeken naar bereidwilligheid om ons door een Hogere Macht te laten bevrijden van onze karaktergebreken; gebreken die nu goed tot ons waren doorgedrongen. We maakten het goed met anderen die we schade hadden berokkend door vanuit deze gebreken te handelen. Pas daarna konden wij de vrijheid ervaren van een spiritueel ontwaken.

Vandaag de dag zijn we niet langer slachtoffer, het staat ons vrij om door te gaan met ons herstel.

Stap Vier en Stap Vijf zijn noodzakelijke stappen maar niet voldoende voor emotioneel en spiritueel herstel. Ik zal deze stappen zetten en er vervolgens naar handelen.