Spring naar inhoud

Het partnerschap bij herstel

18 februari - Ik weet dat er vandaag voor mij wordt gezorgd zolang ik het rustig aan doe en in toewijding aan mijn Hogere Macht mijn best doe

Alleen voor vandaag - 18 februari


Ik weet dat er vandaag voor mij wordt gezorgd zolang ik het rustig aan doe en in toewijding aan mijn Hogere Macht mijn best doe

Bron: Basistekst, blz. 120

Velen van ons zijn van mening dat de verbintenis met onze Hogere Macht aan de basis ligt van ons herstel. In de wetenschap dat wij niet op eigen kracht clean kunnen blijven en herstellen, gaan we een samenwerkingsverband aan met een Macht die groter is dan wijzelf. Wij vertrouwen ons leven toe aan de zorg van onze Hogere Macht, die op zijn beurt zorgt voor leiding in ons leven.

Dit partnerschap is van levensbelang om clean te kunnen blijven. Als we nog maar net clean zijn, dan hebben we het vaak naar ons gevoel nog nooit zo zwaar gehad. Maar onze toewijding aan ons herstel en de kracht van een zorgzame God, zijn voldoende om het vol te houden, alleen voor vandaag.

Ons aandeel binnen het partnerschap houdt in dat wij elke dag ons uiterste best doen. Wij nemen deel aan het leven, we pakken aan wat op onze weg komt en naar ons beste vermogen passen we de herstelprincipes toe. Wij beloven dat we ons beste beentje voor zullen zetten. We doen niet alsof en we hoeven niet te doen alsof wij supermensen zijn, maar we geven wel handen en voeten aan ons herstel. Bij de uitvoering van onze taken binnen het partnerschap van herstel, ervaren wij de zorg die onze Hogere Macht ons heeft toebedeeld.

Ik ben toegewijd aan het partnerschap met mijn Hogere Macht. Vandaag zal ik daar invulling aan geven.