Spring naar inhoud

Zelfontdekking

18 november - Met de tiende stap kunnen we onze levensproblemen verhelpen en voorkomen dat ze zich opnieuw voordoen.

Alleen voor vandaag - 18 november


Met de tiende stap kunnen we onze levensproblemen verhelpen en voorkomen dat ze zich opnieuw voordoen.

Bron: Basistekst, blz. 49

Onze identiteit - hoe wij denken en voelen - is gevormd door onze ervaringen. Sommige ervaringen hebben ons tot betere mensen gemaakt, andere hebben ons in verlegenheid gebracht of vervuld van schaamte. Al onze ervaringen tezamen hebben ons gevormd tot de personen die wij vandaag de dag zijn. We hebben kennis opgedaan bij het onderzoeken van onze fouten en daar kunnen wij ons voordeel mee doen. Het is een vorm van wijsheid die we kunnen gebruiken bij onze dagelijkse beslissingen.

Zelfaanvaarding houdt in dat wij onze gehele persoonlijkheid accepteren. Wij accepteren zowel de goede als minder goede kanten van onszelf, zowel onze successen als onze mislukkingen. Schaamte- en schuldgevoelens die wij niet onder ogen hebben gezien, kunnen ons verlammen; ze belemmeren ons om in het leven vooruit te komen. Sommige van de fouten uit het verleden kunnen wij overtuigend rechtzetten door ons eenvoudigweg vandaag anders te gedragen. De vooruitgang die wij nastreven kunnen we peilen door onszelf te vergelijken met de persoon die we vroeger waren.

Omdat we mensen zijn, zullen wij fouten blijven maken. Maar we hoeven niet steeds in dezelfde fouten te vervallen. Als we naar ons verleden kijken, dan mogen wij vaststellen dat we zijn veranderd en gegroeid. Op grond daarvan mogen we hoop koesteren voor de toekomst. Het beste moet nog komen.

Bij wat ik vandaag doe zal ik mijn uiterste best doen. Elke dag zal ik weer iets nieuws leren waarmee ik in de toekomst mijn voordeel zal doen.