Spring naar inhoud

Doen wat we zeggen

19 december - Woorden zijn waardeloos, tenzij we ze in praktijk brengen.

Alleen voor vandaag - 19 december


Woorden zijn waardeloos, tenzij we ze in praktijk brengen.

Bron: Basistekst, blz. 58

De twaalfde stap herinnert ons eraan "deze principes toe te passen in al ons doen en laten". Bij NA zien wij om ons heen hoe deze suggestie uitpakt, de leden met wat meer ervaring vormen het levende bewijs. Zij hebben een kalme uitstraling en tonen wat dit stukje wijsheid hun heeft opgeleverd.

Om de beloning van de twaalfde stap in ontvangst te nemen is het van wezenlijk belang dat wij de spirituele principes van herstel toepassen, zelfs als niemand het merkt. Als we op een bijeenkomst delen over herstel en daarbuiten leven als een actieve verslaafde, dan kan bij andere NA-leden de indruk ontstaan dat we slechts tegeltjeswijsheden lopen te verkondigen.

Hoe wij daadwerkelijk leven is voor nieuwe leden van grotere waarde dan wat wij vertellen. Stel, wij raden iemand aan om "het over te geven" zonder dat we zelf ervaring hebben met het wonder van de derde stap. Er is dan een goede kans dat de boodschap in het geheel niet overkomt bij diegene voor wie het is bedoeld. Als wij daarentegen doen wat wij zeggen en delen over wat we echt meemaken tijdens ons herstel, dan zal de boodschap voor iedereen zonder meer duidelijk zijn.

Ik zal de principes van herstel in praktijk brengen, zelfs als ik de enige ben die dat weet.