Spring naar inhoud

Voorbehouden

19 februari - Een terugval is nooit zomaar een ongelukje. Een terugval wijst op een voorbehoud in ons programma.

Alleen voor vandaag - 19 februari


Een terugval is nooit zomaar een ongelukje. Een terugval wijst op een voorbehoud in ons programma.

Bron: Basistekst, blz. 90

Een voorbehoud betekent dat we een mogelijkheid openhouden voor toekomstig gebruik. In ons geval gaat het bij een voorbehoud om de verwachting dat we zonder meer zullen terugvallen, mocht dit of dat gebeuren. Verwachten wij een pijnlijke, onverdraaglijke gebeurtenis? Misschien denken wij dat we gefikst moeten worden zodra onze partner of geliefde ons in de steek laat. Misschien denken wij dat we zeker weer zullen gaan gebruiken zodra we onze baan kwijtraken. Misschien gaan we ervan uit dat het verlies van een dierbare onverdraaglijk zal zijn. Hoe dan ook, de voorbehouden die we koesteren, vormen een vrijbrief om te gaan gebruiken zodra een gebeurtenis daadwerkelijk plaatsvindt - en dat zal vaak het geval zijn.

Door onze verwachtingen onder ogen te zien en zo mogelijk bij te stellen, kunnen we ons effectief voorbereiden om een terugval te voorkomen. De meesten van ons houden een lijstje bij over tegenslag waarbij onze angsten zouden kunnen opspelen. Daarnaast kunnen we iets opsteken van andere leden door op te letten hoe zij met vergelijkbare pijn weten om te gaan. Deze kennis kunnen wij op onze eigen verwachtingen betrekken. In plaats van onszelf wijs te maken dat we gaan gebruiken als dit of dat gebeurt, kunnen we onszelf er rustig van verzekeren dat ook wij clean kunnen blijven, wat er vandaag ook gebeurt.

Vandaag zal ik nagaan of ik een voorbehoud heb dat mijn herstel in gevaar zou kunnen brengen; ik zal hierover delen met een andere verslaafde.