Spring naar inhoud

De taal van empathie

19 november - ...dankzij het voorbeeld van anderen die al vele jaren in herstel zijn, kan de verslaafde vanaf het begin de noodzakelijke herkenning vinden om ervan overtuigd te raken dat clean blijven echt mogelijk is.

Alleen voor vandaag - 19 november


...dankzij het voorbeeld van anderen die al vele jaren in herstel zijn, kan de verslaafde vanaf het begin de noodzakelijke herkenning vinden om ervan overtuigd te raken dat clean blijven echt mogelijk is.

Bron: Basistekst, blz. 101

Velen van ons hadden tijdens hun eerste bijeenkomst het nodige aan te merken. We waren er nog lang niet zeker van of we bij NA aan het juiste adres waren. We hadden het idee dat niemand zo diep gezonken was als wij of, omgekeerd, dat het bij ons allemaal wel meeviel in vergelijking met anderen. Maar toen we luisterden, hoorden we iets nieuws, een stille taal die berust op herkenning, geloof en vertrouwen: de taal van empathie. Vanuit het verlangen om ergens bij te horen, bleven we luisteren.

We vinden de nodige herkenning al naargelang we de taal van empathie leren begrijpen en spreken. Om deze bijzondere taal te kunnen verstaan, luisteren we met ons hart. De taal van empathie is invoelend en heeft weinig woorden nodig om ons te kunnen raken. In deze taal worden we niet betuttelend toegesproken en wordt ons niet de les gelezen. Het is een taal die luistert en die uitreikt, die zonder een enkel gesproken woord de ziel van een andere verslaafde weet te raken.

Door te oefenen kunnen wij de taal van empathie vloeiend leren spreken. Hoe vaker wij deze taal gebruiken in onze omgang met andere verslaafden en onze Hogere Macht, des te beter wij haar leren verstaan. Het is een taal die ervoor zorgt dat wij terug blijven komen.

Ik zal met mijn hart luisteren. Elke dag zal ik de taal van empathie vloeiender leren spreken.