Spring naar inhoud

Gezelschap

19 september - Bij NA ervaren we dubbele vreugde als we delen over goede dagen en op slechte dagen geldt het omgekeerde: "gedeelde smart is halve smart". Voor het eerst in ons leven staan we er niet alleen voor.

Alleen voor vandaag - 19 september


Bij NA ervaren we dubbele vreugde als we delen over goede dagen en op slechte dagen geldt het omgekeerde: "gedeelde smart is halve smart". Voor het eerst in ons leven staan we er niet alleen voor.

Bron: IP nr. 16, Voor de nieuwkomer Om met moeilijke momenten te kunnen omgaan, passen wij de stappen toe en hanteren we het gereedschap van ons programma. Zo lukt het ons om plezier te beleven aan een clean bestaan. Onze vreugde is evenwel van korte duur als we die niet met anderen delen. Omgekeerd geldt dat moeilijke momenten langer duren als we die voor ons alleen houden. In het gezelschap van NA-Anonieme Verslaafden is gedeelde vreugde vaak dubbele vreugde en omgekeerd geldt "gedeelde smart is halve smart". Het plezier van verslaafden kan in sommige gevallen alleen door een andere verslaafde op juiste waarde worden geschat. NA-leden weten wat het is als we trots zijn op het nakomen van beloften. Zij herkennen de warmte die wij ervaren zodra we beschadigde relaties herstellen. Zij weten wat een opluchting het geeft als je geen drugs hoeft te gebruiken om de dag door te komen. Wanneer we zulke ervaringen delen met andere herstellende verslaafden en zij daarop aanhaken met vergelijkbare verhalen, neemt onze vreugde toe. Hetzelfde geldt voor de uitdagingen waarvoor we als herstellende verslaafden gesteld staan. Door deze te delen met andere NAleden en hen toe te staan om hun kracht met ons te delen, wordt onze last verlicht. Onze vriendschappelijke band bij NA is kostbaar. Samen delen vergroot de vreugde en vermindert de last van het leven in herstel.

Alleen voor vandaag: Ik zal zowel mijn vreugde als mijn zorgen delen met andere herstellende verslaafden. Ook voor hen zal ik deelgenoot zijn. Ik ben dankbaar voor de sterke vriendschapsbanden bij NA-Anonieme Verslaafden.