Spring naar inhoud

Welwillendheid

2 februari - Welwillendheid toont zich het beste in dienstbaarheid. Goede dienstbaarheid is 'Het juiste doen om de juiste reden.'

Alleen voor vandaag - 2 februari


Welwillendheid toont zich het beste in dienstbaarheid. Goede dienstbaarheid is 'Het juiste doen om de juiste reden.'

Bron: Basistekst, blz. xv

Egocentrisme vormt de spirituele kern van onze ziekte. Door onze verslaving werden we in de omgang met anderen gedreven door zelfzucht - wij wilden wat we wilden, wanneer wij het wilden. We waren ten diepste obsessief met onszelf bezig. Hoe kunnen wij tijdens ons herstel afrekenen met onze obsessieve zelfgerichtheid?

We maken de gevolgen van onze ziekte ongedaan door de toepassing van enkele heel eenvoudige spirituele principes. We gaan het egocentrisme van onze verslaving te lijf door onszelf het principe van welwillendheid eigen te maken. In plaats van alleen maar aan onszelf te denken, leren we anderen van dienst te zijn. In plaats dat we bedenken hoe wij uit de situatie een slaatje kunnen slaan, leren we om eerst stil te staan bij het welzijn van anderen. Als we voor een morele keuze komen te staan, leren we pas op de plaats te maken. Zo kunnen we onze spirituele principes in overweging nemen en op grond daarvan passend handelen.

Naarmate wij 'het juiste doen om de juiste reden', zullen we merken dat we aan het veranderen zijn. Waar wij ons voorheen lieten leiden door onze eigen wil, laten we ons nu leiden door onze welwillendheid naar anderen. Het chronische egocentrisme van verslaving verliest zijn greep op ons. Wij leren om "deze principes in al ons doen en laten toe te passen". We leven in ons herstel, niet in onze ziekte.

Waar ik ook ben en wat ik ook doe, ik zal ernaar streven om anderen te dienen en niet alleen aan mezelf te denken. Wanneer ik voor een dilemma kom te staan, zal ik proberen het juiste te doen om de juiste reden.