Spring naar inhoud

Vergelijken

2 juli - Onze persoonlijke verhalen mogen dan een individueel patroon volgen, per saldo hebben we hetzelfde gemeen.

Onze persoonlijke verhalen mogen dan een individueel patroon volgen, per saldo hebben we hetzelfde gemeen.

Alleen voor vandaag - 2 juli

Bron: Basistekst, blz. 84

Wij verslaafden vormen een gemengde club mensen met een verschillende achtergrond. Onze ervaringen verschillen en we hebben niet allemaal dezelfde drugs gebruikt. Tijdens ons herstel zullen onze verschillen niet verdwijnen; voor sommigen worden de verschillen juist meer zichtbaar. Vrijheid van actieve verslaving geeft ons de vrijheid om onszelf te zijn, zoals we werkelijk zijn. Het feit dat we allemaal herstellen, betekent niet noodzakelijk dat onze behoeften of doelen hetzelfde zijn. Ieder van ons heeft tijdens herstel z'n eigen lessen te leren.

Hoe kunnen we, gezien al die onderlinge verschillen, elkaar helpen tijdens herstel - en hoe gebruiken we elkaars ervaringen? We komen samen om ons leven te delen in het licht van de herstelprincipes. Onze levens mogen dan wel verschillen, de spirituele uitgangspunten die we toepassen zijn hetzelfde. Het licht van deze principes schijnt door onze verschillen heen en zorgt ervoor dat we elkaars weg verlichten op ons individuele pad.

Wij allen hebben twee zaken gemeen: verslaving en herstel. Als we goed luisteren, horen we anderen vertellen dat zij lijden aan de ziekte waar wijzelf ook mee te kampen hebben, ondanks hun specifieke achtergrond. Wanneer we onze oren geopend houden, horen we andere verslaafden spreken over het toepassen van spirituele principes die ook voor ons hoop bieden, ongeacht onze persoonlijke doelen.

Ik heb mijn eigen pad te volgen. Toch ben ik dankbaar voor de verbondenheid met anderen die aan verslaving hebben geleden en net als ik leren om de herstelprincipes toe te passen.