Spring naar inhoud

Omgaan met onoplosbare problemen

2 november - Vrienden die om ons geven als het pijn doet, doen er werkelijk toe.

Alleen voor vandaag - 2 november


Vrienden die om ons geven als het pijn doet, doen er werkelijk toe.

Bron: Basistekst, blz. 65

Het leeuwendeel van onze problemen laat zich eenvoudig oplossen. Wij bellen onze sponsor, we bidden, we werken aan de stappen of we gaan naar een bijeenkomst. Maar hoe zit het met lastige situaties die telkens terugkomen, zonder dat er een oplossing in zicht is?

De meesten van ons weten wat het is om met een pijnlijke situatie te moeten leven - een probleem dat maar niet over wil gaan. Sommigen hebben te maken met een ongeneeslijke, levensbedreigende ziekte. Anderen krijgen te maken met onhandelbare kinderen en weer anderen dragen de zorg voor een chronisch zieke in hun naaste omgeving. Voor sommigen is hun inkomen simpelweg te laag om de kosten voor levensonderhoud op te kunnen brengen.

Degenen onder ons die al eens te maken kregen met een onoplosbaar probleem, weten dat het opluchting geeft als we erover praten met onze vrienden in herstel. Misschien weten onze vrienden ons op te beuren met een vrolijke noot. Misschien kunnen zij met ons meeleven en uit sympathie hun tranen tonen. Wat ze ook doen, zij zullen onze last verlichten. Misschien zijn zij niet in staat om onze problemen op te lossen of lukt het hun niet om alle pijn weg te nemen. Maar het besef dat we geliefd zijn en dat er iemand om ons geeft, maakt onze problemen draaglijk. Wij hoeven nooit meer alleen te zijn met onze pijn.

Mijn onoplosbare problemen kunnen draaglijk worden door erover te praten met een vriend. Vandaag zal ik iemand bellen die om mij geeft.