Spring naar inhoud

Aanhoudend geloof

2 oktober - Zolang wij er telkens opnieuw in blijven geloven, vormen dagelijks gebed en overgave een bron van onbegrensde kracht.

Alleen voor vandaag - 2 oktober


Zolang wij er telkens opnieuw in blijven geloven, vormen dagelijks gebed en overgave een bron van onbegrensde kracht.

Bron: Basistekst, blz. 53

Herstel valt uiteen in twee onderdelen: clean worden en clean blijven. Clean worden is relatief gemakkelijk want dat hoeven we maar één keer te doen. Clean blijven is een stuk moeilijker, daar moeten we een leven lang elke dag aandacht aan blijven besteden. Maar in beide gevallen ontlenen we onze kracht aan geloof. We werden clean door te geloven. We gaven toe dat verslaving sterker is dan wijzelf zijn en we staakten onze eenzame strijd. We gaven onze strijd uit handen aan een Macht die groter is dan wijzelf en die Hogere Macht kreeg ons clean. Dankzij ons geloof blijven we clean, elke dag weer en volgens hetzelfde patroon. Alleen voor vandaag geven we ons over.

Het leven kan zo overrompelend zijn dat het ons niet lukt om op eigen kracht op de been te blijven. In zulke gevallen vragen wij hulp aan een Macht groter dan wijzelf. Wij bidden, we vragen onze Hogere Macht om leiding en de kracht om aan die leiding vast te houden. Als we ons telkens opnieuw dagelijks oefenen in ons geloof, dan putten we uit de bron die we nodig hebben om een clean en volwaardig bestaan op te bouwen. We kunnen naar behoefte gebruikmaken van een onbegrensde krachtbron. Die bron is voor ons beschikbaar zolang we blijven vertrouwen op de Hogere Macht die ons clean wist te krijgen en clean weet te houden.

Ik werd clean door te geloven en ik ben clean zolang ik blijf geloven. Vandaag zal ik vertrouwen op mijn Hogere Macht. Ik zal mij opnieuw overgeven en ik zal bidden om kennis en kracht.