Spring naar inhoud

Kracht van boven

2 september - Door dagelijks ons twaalfstappenprogramma in praktijk te brengen, kunnen we veranderen in mensen die geleid worden door een Hogere Macht.

Door dagelijks ons twaalfstappenprogramma in praktijk te brengen, kunnen we veranderen in mensen die geleid worden door een Hogere Macht.

2 september
Bron: Basistekst, blz. 83

Wie waren wij en wat is er van ons geworden? Deze vragen kunnen op verschillende manieren worden beantwoord. Eén antwoord is heel eenvoudig: wij kwamen als verslaafden bij NA-Anonieme Verslaafden, onze verslaving maakte ons kapot. Bij NA verwierven wij vrijheid van onze obsessie met drugs en de drang om te gebruiken. En ons leven is veranderd.

Toch is dat slechts het topje van de ijsberg. Hoe waren wij er werkelijk aan toe? We waren krachteloos en stuurloos. We hadden geen doel voor ogen, geen bestaansreden. Ons leven was voor onszelf van geen enkele waarde, net zomin als ons leven nog van waarde was voor familie, vrienden of buren. En kijk nu eens wat er echt van ons geworden is! Vandaag zijn we verslaafden die niet alleen clean zijn, maar ook mensen die hun bestemming kennen en een doel voor ogen hebben. We hebben een relatie met een Macht groter dan wijzelf. Nu we de Twaalf Stappen dagelijks toepassen, hebben we leren inzien hoezeer verslaving ons gevoel, onze drijfveren en ons gedrag heeft misvormd. De scheppende kracht van een Hogere Macht heeft geleidelijk de plaats ingenomen van de vernietigende kracht van onze verslaving.

Herstel betekent meer dan alleen maar clean worden, het betekent dat we krachtiger worden. We hebben meer bereikt dan enkel het afleren van een paar slechte gewoonten; we worden nieuwe mensen die geleid worden door een Hogere Macht.

Alleen voor vandaag
De leiding die ik nodig heb om een nieuw persoon te worden, ligt voor het grijpen. Vandaag raak ik weer een stapje verder verwijderd van mijn vroegere gebrek aan richting en kom ik dichter bij mijn Hogere Macht.