Spring naar inhoud

Zelfobsessie te boven komen

20 december - Als we ons de stappen eigen maken, leren we onze zelfobsessie los te laten.

Alleen voor vandaag - 20 december


Als we ons de stappen eigen maken, leren we onze zelfobsessie los te laten.

Bron: Basistekst, blz. 97

Velen van ons beginnen aan het programma in de overtuiging dat onze gevoelens, onze wensen en onze behoeften voor iedereen van het grootste belang zijn. Ons zelfzuchtige en egocentrische gedrag was lange tijd de normaalste zaak van de wereld, we wisten niet beter.

Deze zelfgerichtheid verdwijnt niet door alleen maar te stoppen met drugsgebruik. Als wij voor het eerst deelnemen aan een NA-activiteit, zijn we er wellicht van overtuigd dat wij in het middelpunt van de aandacht staan. Naar ons idee worden wij door iedereen bekeken, beoordeeld en veroordeeld. Misschien eisen we van onze sponsor dat hij of zij altijd voor ons klaar moet staan. Op zijn beurt zal onze sponsor er vriendelijk op wijzen dat de wereld niet alleen maar om ons draait. Hoe hardnekkiger we vasthouden aan het idee dat wij het middelpunt van het heelal zijn, hoe ontevredener we zullen worden over onze sponsor en onze vrienden. Ontevreden met alles en iedereen.

Wij kunnen loskomen van zelfobsessie door ons meer te richten op de behoeften van anderen en minder op die van onszelf. Wij kunnen onze hulp aanbieden als andere mensen problemen ervaren. Als nieuwkomers een lift nodig hebben om naar een bijeenkomst te gaan, dan kunnen we hen oppikken. We kunnen langsgaan bij een eenzame vriend. Wanneer wij het gevoel hebben dat niemand om ons geeft en iedereen ons links laat liggen, schenken we aan een ander de liefde en aandacht waaraan wijzelf behoefte hebben. Wat wij geven, ontvangen we in veelvoud terug – en dat is een belofte waarop we mogen vertrouwen.

Ik zal de wereld met anderen delen, in het besef dat zij net zo belangrijk zijn als ikzelf. Ik zal mijn geest voeden door iets van mijzelf te geven.