Spring naar inhoud

Machteloosheid en persoonlijke verantwoordelijkheid

20 februari - Door ons onvermogen om persoonlijke verantwoordelijkheid te aanvaarden, schiepen wij in feite zelf onze problemen.

Alleen voor vandaag - 20 februari


Door ons onvermogen om persoonlijke verantwoordelijkheid te aanvaarden, schiepen wij in feite zelf onze problemen.

Bron: Basistekst, blz. 15

Als wij de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven ontlopen, dan verliezen we al onze persoonlijke kracht. Wij dienen voor ogen te houden dat we machteloos staan tegenover onze verslaving maar niet tegenover ons eigen gedrag.

Velen van ons misbruikten het begrip machteloosheid. Wij gebruikten het om beslissingen uit de weg te gaan of om vast te houden aan zaken die we in feite ontgroeid waren. Wij stelden ons op het standpunt dat wij machteloos waren over ons eigen handelen. In plaats van zelf actie te ondernemen om iets ten goede aan de situatie te veranderen, gaven wij anderen de schuld van onze situatie. Als wij onze verantwoordelijkheid blijven ontlopen door ons te beroepen op onze "machteloosheid", dan maken we ons op om opnieuw in de wanhopige, ellendige situatie van onze actieve verslaving te belanden. Het is heel goed denkbaar dat wij ons tijdens ons herstel blijvend slachtoffer zullen voelen.

In plaats van een middelmatig bestaan te leiden, kunnen we leren verantwoordelijke beslissingen te nemen en risico"s aan te gaan. Van de fouten die we maken, kunnen we leren. Als we ons bewuster worden van onszelf en meer bereidheid tonen bij het aanvaarden van onze persoonlijke verantwoordelijkheid, dan zal dit ons vrijheid geven om te veranderen, keuzes te maken en te groeien.

Mijn gevoelens, handelingen en keuzes zijn van mij. Ik zal daarvoor mijn verantwoordelijkheid nemen.