Spring naar inhoud

Keuzevrijheid

20 oktober - Een afgedwongen moraal geeft niet de kracht van een spiritueel leven waar we zelf voor kiezen.

Alleen voor vandaag - 20 oktober


Een afgedwongen moraal geeft niet de kracht van een spiritueel leven waar we zelf voor kiezen.

Bron: Basistekst, blz. 52

Velen van ons lieten tijdens onze actieve verslaving alles maar over ons heenkomen. Of het nu ging om wat wij deden of graag wilden doen, wij wilden of konden niet kiezen; wij konden zelfs niet besluiten waar we wilden wonen. De belangrijkste besluiten in het leven lieten we over aan anderen of lieten we achterwege door ons gebruik. Bevrijding uit actieve verslaving levert ons van alles op, waaronder de vrijheid om zelf zulke keuzes te maken.

Keuzevrijheid is een prachtig geschenk maar het brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Keuzes bieden ons de mogelijkheid om uit te vinden wie wij zijn en waar we in geloven. Er wordt echter wel een stevig beroep op ons gedaan bij het afwegen van keuzes en het aanvaarden van de gevolgen van een beslissing. Voor sommigen van ons is dat teveel gevraagd. We proberen de verantwoordelijkheid af te schuiven op anderen, zoals onze sponsor, onze vaste groep of NA-vrienden. Op deze manier leggen we onze keuzes opnieuw op het bordje van anderen, net zoals we onze keuzes overlieten aan onze ziekte toen we gebruikten. Dat is geen herstel!

Openstaan voor ervaringen van anderen ontslaat ons niet van onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Als wij het geschenk van vrijheid niet gebruiken, als we de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheid weigeren te aanvaarden, dan zullen wij dit geschenk kwijtraken en zal onze levensruimte worden ingeperkt. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze keuzes en ons herstel, hoe lastig het ook lijkt te zijn. Wij moeten deze keuzes voor onszelf maken en bereidwillig worden om de gevolgen ervan te dragen.

Ik ben dankbaar voor de vrijheid om mijn eigen leven in te richten. Vandaag zal ik verantwoordelijkheid nemen voor mijn herstel, mijn eigen keuzes maken en de gevolgen aanvaarden.