Spring naar inhoud

Aanvaarding en verandering

21 december - Vrijheid om te veranderen lijkt pas te komen nadat wij onszelf hebben geaccepteerd.

Alleen voor vandaag - 21 december


Vrijheid om te veranderen lijkt pas te komen nadat wij onszelf hebben geaccepteerd.

Bron: Basistekst, blz. 58

Angst en ontkenning zijn het tegenovergestelde van aanvaarding. Niemand van ons is volmaakt, zelfs niet in onze eigen ogen. Ieder van ons heeft wel een karaktertrek die we zouden willen veranderen als we de kans kregen. Soms kan ons gedrag mijlenver verwijderd zijn van ons ideaalbeeld, het is om moedeloos van te worden. Dit kan ons zo overweldigen dat we bang zijn nooit de persoon te worden die wij zouden willen zijn. Op zulke momenten treedt het afweermechanisme van ontkenning in werking en vervallen we in het andere uiterste. We maken onszelf wijs dat er aan ons niets te verbeteren valt, dus waar maken we ons eigenlijk zorgen over? Geen van beide uitersten bezorgt ons de vrijheid om te veranderen.

Verandering wordt mogelijk als we aan de Twaalf Stappen werken - en dat geldt voor zowel de oudgediende als de nieuwkomer. Als wij de machteloosheid en de stuurloosheid in ons leven erkennen, dan verzetten we ons tegen de leugen dat wij niet hoeven te veranderen. Als wij ertoe komen te geloven dat een Macht groter dan wijzelf ons kan helpen, dan raken we bevrijd van onze angst dat we onherstelbaar beschadigd zijn. Wij beginnen erin te geloven dat wij wel degelijk kunnen veranderen.

We keren ons naar God, zoals wij God zien - en putten daaruit de kracht die we nodig hebben voor een grondig en eerlijk zelfonderzoek. De resultaten van ons zelfonderzoek spreken wij uit naar onszelf, naar God en naar een ander mens. Wij aanvaarden onze goede en onze slechte kanten en deze aanvaarding bezorgt ons de vrijheid om te veranderen.

Ik wil veranderen. Door aan de stappen te werken, zet ik me over angst en ontkenning heen. Zo kom ik tot de acceptatie die ik nodig heb om te veranderen.