Spring naar inhoud

Eenheid en uniformiteit

21 januari - Bij NA-Anonieme Verslaafden kunnen we niet zonder eenheid.

Alleen voor vandaag - 21 januari


Bij NA-Anonieme Verslaafden kunnen we niet zonder eenheid.

Bron: Basistekst, blz. 72

Eenheid is iets anders dan uniformiteit. Eenheid vloeit voort uit het feit dat we een gezamenlijk doel hebben. Ons doel is dat we willen herstellen en anderen willen helpen om clean te blijven. Ondanks ons gezamenlijke doel zien we vaak grondige verschillen in de manier waarop we ons doel willen bereiken.

We mogen onze ideeën over eenheid niet aan anderen opleggen en we mogen eenheid niet verwarren met eenvormigheid. In feite ligt de grote aantrekkingskracht van het NA-programma juist in het gebrek aan uniformiteit. Eenheid is afgeleid van een gezamenlijk doel en wordt niet bepaald door de maatstaven van enkele goedbedoelende leden. Een groep waarvan de eenheid voortkomt uit de liefde van haar leden, zorgt ervoor dat iedere verslaafde de boodschap kan uitdragen op zijn of haar eigen manier.

Bij NA kunnen we pittig van mening verschillen. Maar als we ons richten op het voornaamste doel van de groep, dan moeten we onthouden dat de details van onze eigen aanpak niet altijd belangrijk zijn. Onze leden kunnen hartgrondig met elkaar van mening verschillen over kleinigheden. Toch zien we hen als één man opstaan om uit te reiken naar een nieuwkomer die om hulp vraagt. Toen we bij NA kwamen, stond er iemand voor ons klaar. Nu is het onze beurt om voor anderen klaar te staan. Door eensgezind te zijn, kunnen we de nieuwkomer tonen dat onze manier van leven werkt.

Ik zal naar eenheid streven. Ik weet dat eenheid niet hetzelfde is als uniformiteit.