Spring naar inhoud

Gods wil voor vandaag

21 oktober - Dit besluit vraagt om voortdurende acceptatie, een almaar groeiend vertrouwen en dagelijkse toewijding aan herstel.

Alleen voor vandaag - 21 oktober


Dit besluit vraagt om voortdurende acceptatie, een almaar groeiend vertrouwen en dagelijkse toewijding aan herstel.

Bron: IP nr. 14, De ervaring van een verslaafde…

Zo nu en dan ervaren wij een derde stap en dat voelt geweldig! We hebben geen spijt van het verleden, de toekomst is aan ons en we zijn over het algemeen tevreden met het heden. Desondanks kunnen we soms het zicht op Gods wil in ons leven volledig kwijt zijn.

Velen van ons dromen ervan dat al onze fouten uit het verleden als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. Maar het verleden kan niet worden uitgewist. Velen van ons zijn daar juist dankbaar voor, want het zijn immers ervaringen die hebben geleid tot het herstel waar we vandaag van genieten. Als we ons programma trouw blijven, kunnen wij ons verleden leren aanvaarden zoals het is geweest. Wij kunnen ons met het verleden verzoenen door onze fouten goed te maken. Diezelfde Twaalf Stappen kunnen ons helpen bij het wegnemen van onze zorgen voor de toekomst. Wanneer wij de uitgangspunten van NA dagelijks in al ons doen en laten toepassen, kunnen we de uitkomst overlaten aan onze Hogere Macht.

Het lijkt erop dat NA-leden met het grootste vertrouwen er het beste in slagen om in het huidige moment te leven. Vreugde, waardering en dankbaarheid voor de kwaliteit van ons leven zijn de vruchten van ons geloof in het leven. Wanneer wij de principes van ons programma in praktijk brengen, draait het alleen om de dag van vandaag.

Ik zal van deze dag het beste maken. Gisteren en morgen vertrouw ik toe aan de zorg van God.