Spring naar inhoud

Gods wil of mijn wil?

22 februari - Wij gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren, gaven wij dat onmiddellijk toe.

Alleen voor vandaag - 22 februari


Wij gingen door met het opmaken van een persoonlijke inventaris en wanneer wij fout waren, gaven wij dat onmiddellijk toe.

Bron: Stap Tien

Bij NA zijn we erachter gekomen dat ons leven beter in balans is naarmate ons leven in overeenstemming is met de wil van onze Hogere Macht. Wij bewaken deze balans met behulp van de tiende stap. Wij nemen dagelijks de tijd om ons gedrag onder ogen te zien. Sommigen van ons hanteren daarbij als maatstaf een zeer eenvoudige vraag, namelijk 'Was dit de wil van God of stond mijn wil voorop?'

In veel gevallen blijkt ons handelen in overeenstemming met de wil van God. En wij op onze beurt, waren goed afgestemd op onze omgeving. Maar in een aantal gevallen blijkt ons gedrag in strijd te zijn met onze waarden. Ons handelen berustte niet op Gods wil maar op onze eigen wil. Dat leidde tot onvrede in ons leven.

Wanneer wij zulke tegenstrijdigheden ontdekken, geven wij toe dat we fout zaten. We verbeteren onszelf in dat gedrag. Als wij onszelf bewuster worden van Gods wil in dit soort situaties, dan zullen we minder snel geneigd zijn om in herhaling te vervallen. En wij zullen eerder geneigd zijn om in harmonie te leven met de wil van onze Hogere Macht en onze omgeving.

Ik wil in harmonie leven met mijn omgeving. Vandaag zal ik mijn gedrag nalopen en mezelf afvragen "Gods wil of mijn wil?"