Spring naar inhoud

De school van herstel

22 januari - Dit is een programma om te leren

Alleen voor vandaag - 22 januari


Dit is een programma om te leren

Bron: Basistekst, blz. 19

Leren tijdens ons herstel is hard werken. Als het op leren aan komt, hebben we vaak de grootste moeite met leerstof waar we juist het meest behoefte aan hebben. Wij studeren herstel om opgewassen te zijn tegen wat wij in het leven meemaken. Tijdens bijeenkomsten luisteren we naar anderen die hun ervaringen met ons delen. Hun woorden slaan we op in ons hoofd, zodat we er later iets mee kunnen doen voor onszelf. Ter voorbereiding denken we tussen de "lessen" door na over wat we hebben opgeslagen en bestuderen we de literatuur. Zoals leerlingen hun kennis kunnen toetsen bij een proefwerk, zo hebben wij de mogelijkheid om ons herstel te toetsen in tijden van crisis.

Bij de opgaven waarvoor we in het leven komen te staan, hebben wij zoals altijd een keuze. We kunnen ertegenop zien en ze uit de weg gaan omdat het bedreigend is voor onze gemoedsrust. Maar wij kunnen de uitdaging ook dankbaar omarmen als een mogelijkheid om ons verder te ontwikkelen. Als we de aangeleerde herstelprincipes toepassen, wordt de waarde ervan bevestigd en komen we er sterker uit. Zonder zulke uitdagingen zouden we kunnen vergeten wat wij al geleerd hebben en komt onze groei tot stilstand. Deze uitdagingen prikkelen ons tot een nieuw spiritueel ontwaken.

We zullen merken dat na een crisis meestal weer een periode van rust aanbreekt. Zo'n periode geeft ons tijd om met onze pas verworven vaardigheden vertrouwd te raken. Zodra we onze ervaringen hebben verwerkt, worden wij opgeroepen om onze kennis te delen met iemand die studeert op wat wij zojuist zelf hebben geleerd. Op de school van herstel zijn wij allen zowel leraren als leerlingen.

Vandaag zal ik herstel studeren. Ik zal openstaan voor nieuwe uitdagingen; ik zal vertrouwen op wat ik heb geleerd en dit van harte met anderen delen.