Spring naar inhoud

Eerst het fundament

22 november - Nu we beginnen mee te doen aan de maatschappij, is het onze nieuwe vrijheid die ons helpt om prioriteiten te stellen en eerst aan de basis te werken.

Alleen voor vandaag - 22 november


Nu we beginnen mee te doen aan de maatschappij, is het onze nieuwe vrijheid die ons helpt om prioriteiten te stellen en eerst aan de basis te werken.

Bron: Basistekst, blz. 99

Wij zijn nog maar net clean en sommigen van ons beginnen alweer prioriteiten te stellen die niet direct met herstel te maken hebben. Carriƫre, gezin en een relatie, het zijn allemaal zaken die erbij horen zodra ons herstel voorzien is van een fundament. Maar voor het opbouwen van een stabiel leven zullen wij eerst ons best moeten doen om een stevige fundering aan te brengen onder ons herstel. Zonder zo'n fundering is ons leven als een huis dat op zand is gebouwd: het zakt weg, of erger nog.

Voordat wij al onze aandacht richten op de details van het raamwerk van ons leven, moeten we eerst ons fundament aanbrengen. Allereerst onderkennen wij dat het daar nog aan ontbreekt - dat onze verslaving ons leven volkomen stuurloos heeft gemaakt. Met behulp van onze sponsor en onze vaste groep krijgen we vervolgens vertrouwen in een Hogere Macht die sterk genoeg is om ons nieuwe leven van een basis te voorzien. We ruimen het puin van de plek waar wij ons toekomstige leven vorm willen geven. Ten slotte maken we ons grondig en in praktische zin vertrouwd met principes die wij voortdurend aanhouden bij wat we doen: eerlijk zelfonderzoek, vertrouwen op de leiding van onze Hogere Macht en dienstbaarheid aan anderen.

Nadat ons fundament is aangebracht, kunnen wij in volle vaart vooruit om ons nieuwe leven vorm te geven. Maar wij zullen ons eerst moeten afvragen of onze basis stevig genoeg is. Want wat wij ook opbouwen, zonder fundament zal het niet lang blijven staan.

Ik zal zorgen voor een fundament onder mijn herstel dat voldoende stevig is om een leven lang mijn herstel op te bouwen.