Spring naar inhoud

Besluitvorming

23 augustus - Voordat we clean werden, lieten we ons meestal leiden door impulsen. Heden ten dage zitten we niet meer vast in dit soort denken.

Alleen voor vandaag - 23 augustus


Voordat we clean werden, lieten we ons meestal leiden door impulsen. Heden ten dage zitten we niet meer vast in dit soort denken.

Bron: Basistekst, blz. 87

Het leven bestaat uit een reeks besluiten, handelingen en gevolgen. In onze gebruikerstijd werden we in onze beslissingen doorgaans door onze ziekte gedreven. En dat mondde uit in zelfvernietigend handelen met vreselijke gevolgen. Voor ons was elke beslissing lood om oud ijzer en daarom hielden we ons er liever niet mee bezig.

Tegen deze achtergrond was het voor velen van ons lastig om tijdens herstel besluiten te leren nemen. Bij het werken aan de Twaalf Stappen, verwerven we langzaam enige vaardigheid in het nemen van gezonde beslissingen, die gunstig uitpakken. Waar onze ziekte inwerkte op onze wil en ons leven, vragen we nu onze Hogere Macht om voor ons te zorgen.
We inventariseren onze waarden en ons handelen en we bespreken onze bevindingen met iemand in wie wij vertrouwen stellen. We vragen God, zoals wij God zien, om onze tekortkomingen weg te nemen. Dankzij ons stappenwerk komen wij meer en meer los van de invloed van onze ziekte. En bij het nemen van beslissingen, leren we principes te hanteren die als richtsnoer kunnen dienen bij al ons doen en laten.

Vandaag hoeft onze ziekte niet meer door te werken in onze besluiten en de gevolgen daarvan. Ons geloof voorziet ons van moed en leiding in het nemen van goede besluiten en de kracht om ernaar te handelen. Zulke besluitvorming leidt tot een leven dat de moeite waard is.

Ik zal de principes van de Twaalf Stappen toepassen om gezonde besluiten te nemen. Ik zal mijn Hogere Macht vragen om de kracht die ik nodig heb om naar deze besluiten te handelen.