Spring naar inhoud

Nieuwe ideeën

23 december - We beoordelen nog eens onze oude ideeën om vertrouwd te kunnen raken met nieuwe ideeën die ons naar een nieuwe manier van leven leiden.

Alleen voor vandaag - 23 december


We beoordelen nog eens onze oude ideeën om vertrouwd te kunnen raken met nieuwe ideeën die ons naar een nieuwe manier van leven leiden.

Bron: Basistekst, blz. 91

Het kan lastig zijn om een nieuwe manier van leven aan te leren. Soms, wanneer het flink tegenzit, is de verleiding groot om te kiezen voor de weg van de minste weerstand. We grijpen terug op onze oude manier van denken en wij vergeten dat die manier van denken ons te gronde heeft gericht. Als we op een nieuwe manier willen leven, zullen we ons open moeten stellen voor nieuwe ideeën.

Aan de stappen werken, bijeenkomsten bijwonen, delen met anderen, vertrouwen stellen in een sponsor. Dit zijn allemaal suggesties waartegen we ons misschien verzetten en zelfs tegen in opstand komen. Het NA-programma vergt inzet, maar elke stap in het programma brengt ons dichter bij de persoon die we echt zouden willen zijn. Wij willen veranderen en groeien, we willen morgen ietsje meer zijn dan vandaag. Dit bereiken we door ons open te stellen, door nieuwe ideeën uit te proberen die we bij NA gevonden hebben en door het aanleren van een nieuwe manier van leven.

Ik zal mij openstellen voor nieuwe ideeën en leren om op een nieuwe manier te leven.