Spring naar inhoud

Boodschap en boodschapper

23 februari - Anonimiteit vormt de spirituele grondslag van al onze tradities. Het herinnert ons er steeds weer aan dat principes voorrang hebben boven personen.

Alleen voor vandaag - 23 februari


Anonimiteit vormt de spirituele grondslag van al onze tradities. Het herinnert ons er steeds weer aan dat principes voorrang hebben boven personen.

Bron: Traditie Twaalf

De twaalfde traditie herinnert ons eraan dat het belangrijk is om "principes boven personen" te plaatsen. Tijdens herstelbijeenkomsten kunnen we dit vertalen als "richt je op de boodschap en niet op de persoon die de boodschap uitdraagt". Het komt nogal eens voor dat wij de boodschap verwarren met de spreker. En omdat de spreker ons niet aanstaat, sluiten we ons af van zijn of haar verhaal.

Als wij het lastig vinden om te luisteren naar wat bepaalde personen delen, dan zouden we daarin begeleiding kunnen zoeken van onze sponsor. Onze sponsor kan ons helpen de aandacht te leren richten op wat er wordt gezegd, in plaats van op degene die het zegt. Ook kunnen wij met onze sponsor nagaan of er bij ons mogelijk wrok speelt. Wrok kan ons ervan weerhouden de waarde te onderkennen van bepaalde herstelervaringen van de bewuste persoon. De twaalfde traditie stelt dat wij onze aandacht moeten richten op de principes van herstel, niet op persoonlijkheden. Wij kunnen op een bijeenkomst verbazend veel opsteken wanneer we de twaalfde traditie in acht nemen.

Vandaag zal ik op een NA-bijeenkomst het principe van anonimiteit in praktijk brengen. Ik zal me richten op de boodschap van herstel en ik zal geen aandacht schenken aan de persoon die de boodschap uitdraagt.