Spring naar inhoud

Gods geschenken

23 maart - Wij doen het voetenwerk en aanvaarden wat ons per dag vrijuit wordt geschonken.

Wij doen het voetenwerk en aanvaarden wat ons per dag vrijuit wordt geschonken.

Alleen voor vandaag - 23 maart

Bron: Basistekst, blz. 46

Onze relatie met onze Hogere Macht bestaat uit tweerichtingsverkeer. In gebed spreken wij en God luistert. Wanneer wij mediteren, doen we ons best om te luisteren naar de wil van onze Hogere Macht. Wij weten dat we verantwoordelijk zijn voor ons aandeel in de relatie. Als wij niet bidden en luisteren, dan houden we onze Hogere Macht buiten ons leven.

Wanneer wij nadenken over onze relatie met onze Hogere Macht, is het belangrijk dat we voor ogen houden wie wij zijn in die relatie: de machteloze. We kunnen om leiding vragen, we kunnen vragen om bereidwilligheid of kracht, we kunnen vragen om kennis van Gods wil - maar we kunnen geen eisen stellen. God, zoals wij God zien, is degene met macht die de andere helft van de relatie zal invullen door ons precies te geven wat wij nodig hebben, wanneer wij dat nodig hebben.

Elke dag dienen wij in actie te komen om de relatie met onze Hogere Macht levend te houden. Het toepassen van de elfde stap is een van de manieren om dat te doen. Dan herinneren wij onze eigen machteloosheid en aanvaarden we de wil van een Macht die groter is dan wijzelf.

In de relatie met mijn Hogere Macht, ben ik de machteloze. Terwijl ik voor ogen hou wie ik ben, zal ik vandaag de geschenken aanvaarden van de God zoals ik die zie.