Spring naar inhoud

Gods wil

23 november - De opluchting die gepaard gaat met "laat gaan en laat God" zal ons helpen om een bestaan op te bouwen dat de moeite waard is.

Alleen voor vandaag - 23 november


De opluchting die gepaard gaat met "laat gaan en laat God" zal ons helpen om een bestaan op te bouwen dat de moeite waard is.

Bron: Basistekst, blz. 30

Tijdens onze verslaving waren we bang voor wat er zou gebeuren als wij niet alles om ons heen onder controle hadden. Velen van ons sponnen een uitgebreid web van leugens om ons drugsgebruik veilig te stellen. In onze drang naar meer en meer drugs deden sommigen verwoede pogingen om iedereen om ons heen naar onze hand te zetten. Om onze leugens kloppend te houden, deden enkelen van ons al het mogelijke om te voorkomen dat twee mensen elkaar te spreken zouden krijgen. We zetten alles op alles om de illusie in stand te houden dat we controle hadden over ons leven en onze verslaving. Zo lukte het ons nooit de kalmte te vinden die wij ervaren als we ons overgeven aan de wil van een Hogere Macht. Overgave aan een Hogere Macht en het loslaten van de illusie van controle is voor ons herstel van groot belang. Zijn wil is voor ons van grotere waarde dan wat wij voor elkaar kunnen krijgen door misleiding, manipulatie en alles wat we voor onszelf uitdokteren. Als wij beseffen dat we bezig zijn controle uit te oefenen en bang zijn voor wat er komen gaat, dan kunnen we actie ondernemen. We kunnen het tij keren door onze tweede en derde stap erbij te pakken. We kijken naar wat een Hogere Macht ook alweer voor ons heeft betekend. Geloven wij werkelijk dat deze Hogere Macht voor ons kan zorgen en ons weer geestelijk gezond kan maken? Als dat zo is, dan kunnen we in het leven omgaan met alle voor- en tegenspoed - met teleurstelling, verdriet, vreugde en wonderen.

Ik zal mij overgeven en plaatsmaken voor de wil van een Hogere Macht. De kalmte die mij geschonken wordt, zal ik aanvaarden.