Spring naar inhoud

Overgave

23 oktober - Als we het heft uit handen geven, worden wij veel krachtiger.

Alleen voor vandaag - 23 oktober


Als we het heft uit handen geven, worden wij veel krachtiger.

Bron: Basistekst, blz. 51

Toen we gebruikten, haalden we alles uit de kast om het op onze eigen manier te doen. Niets was ons te gek in onze pogingen om ons bestaan onder controle te houden. Als wij dat voor elkaar wisten te boksen, voelden wij ons oppermachtig en onoverwinnelijk. Wanneer dat ons niet lukte, voelden we ons kwetsbaar en verslagen. Dat weerhield ons echter niet van een nieuwe poging ons leven onder controle te krijgen en in goede banen te manipuleren.

Het smeden van nieuwe plannetjes was onze manier om onze machteloosheid te ontkennen. Zolang wij in beslag werden genomen door onze plannetjes, hoefden we niet toe te geven dat we de controle kwijt waren. Pas geleidelijk aan drong het besef door dat ons leven stuurloos was geworden en dat het ons nooit zou lukken om met bedrog en manipulatie ons leven weer op de rit te krijgen.

Met de erkenning van onze machteloosheid, staken wij onze pogingen om ons leven onder controle te krijgen en op orde te houden - wij geven ons over. Bij gebrek aan voldoende eigen kracht, zoeken wij naar een Macht die groter is dan wijzelf. Vanuit de behoefte aan steun en sturing, vragen wij die Macht om zorg te dragen voor onze wil en ons leven. In plaats van ons eigen programma te bedenken, vragen wij herstellend verslaafden om met ons hun ervaringen met het NA-programma te delen. Als we niet op onszelf gericht zijn, liggen de kracht en richting die wij zoeken voor het grijpen.

Ik zal niet langer proberen mijn leven te sturen door middel van manipulatie en plannetjes. Met behulp van het NA-programma zal ik mezelf overgeven aan de zorg van mijn Hogere Macht.